Sejmowa Komisja i NIK pozytywnie o wykonaniu budżetu za 2016 rok przez MON

Sejmowa Komisja i NIK pozytywnie o wykonaniu budżetu za 2016 rok przez MON

Antoni Macierewicz
Antoni Macierewicz / Źródło: Newspix.pl / Jacek Herok
Sejmowa Komisja Obrony oraz Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniły wykonanie ubiegłorocznego budżetu MON. Głosowanie w tej sprawie na forum komisji odbyło się w środę 21 czerwca. Za pozytywną opinią głosowało 17 posłów, a 11 było przeciw.

W komunikacie na stronie internetowej resort poinformował, że z planowanych na 2016 r. ponad 35,4 mld zł resort wydał 99,7 proc. Wydatki majątkowe (zakupy sprzętu i uzbrojenia, jego modernizacje i remonty, inwestycje budowlane) – które powinny stanowić co najmniej jedną czwartą budżetu obronnego – wyniosły 27,8 procent.

„Z zawodowej służby wojskowej odeszło 4.844 żołnierzy, tj. ponad 88 proc. liczby planowanej na 5.500; w tym samym czasie do zawodowej służby wojskowej powołano 7.208 żołnierzy. Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych wyniosło wraz z nagrodami ponad 4,8 tys. zł, a pracowników wojska 3,7 tys. zł.” – czytamy w podsumowaniu przygotowanym przez MON.

MON przywołuje też opinię Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem NIK w 2016 r. nastąpiła poprawa skuteczności dochodzenia należności budżetowych, sprawozdania budżetowe zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem formalnoprawnym, a przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań.

Wiceminister Bartłomiej Grabski wskazał, że do priorytetowych celów resortu w 2016 r. należało: zwiększenie potencjału sił zbrojnych do wypełniania misji i realizacji zadań przez zrównoważony rozwój rodzajów sił zbrojnych, utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP w obronie kraju, zwiększenie zdolności resortu w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego i obrony cyberprzestrzeni oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej. Jako priorytetowe traktowano również przedsięwzięcia dotyczące organizacji obrony terytorialnej, wdrożenia nowych zasad służby szeregowych zawodowych, przeglądu i oceny funkcjonalności struktur organizacyjnych resortu, jak również przygotowania podstaw prawnych do reorganizacji i ujednolicenia systemu kierowania i dowodzenia.

Czytaj także

 0