PSL złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa

PSL złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa

Krzysztof Jurgiel
Krzysztof Jurgiel / Źródło: minrol.gov.pl
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w sobotę podczas konferencji prasowej, że ugrupowanie złoży w najbliższych dniach wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Powód? „Ogrom zaniedbań i niedopełnienia obowiązków”, które wynikają z pełnienia tej funkcji.

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w sobotę, że podczas sobotnich obrad Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego jednogłośnie podjęła decyzję i zobowiązała klub parlamentarny do złożenia wniosku o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jak mówił prezes PSL, chodzi o „ogrom zaniedbań i niedopełnienie obowiązków, które wynikają z pełnienia tej funkcji”. Kosiniak-Kamysz dodał, że podpisy pod wnioskiem zostały już zebrane i zostanie on złożony w najbliższych dniach.

Wniosek o uchwalenie wotum nieufności w formie pisemnej może złożyć na ręce Marszałka Sejmu grupa co najmniej 69 posłów. Treść musi zawierać projekt uchwały zawierający wyrażenie wotum nieufności dla imiennie wskazanego członka Rady Ministrów. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez właściwą komisję sejmową, a marszałek Sejmu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia premiera i prezydenta o wpłynięciu wniosku. Głosowanie musi się odbyć nie wcześniej niż po upływie 7 dni od złożenia wniosku. Uchwalenie wotum nieufności bezwzględną większością ustawowej liczby posłów (czyli 231).

Czytaj także

 1
 • Wszystkich dziś ciekawość budzi,
  Kto jest nieszczęśliwy z ludzi.
  Toć to Kamysz, prezes młody
  co za Tuska, wicepremierem.
  Nie pamiętasz Kamysz, siaki-taki,
  coś się chłopom dał we znaki.
  Choćbyś chłopom euro dawał,
  już nie weźmiesz ich na kawał.
  Niech że pojmie jego łepetyna,
  nawet sławna Argentyna, nas Polaków nie wydyma.