NFZ publikuje spis szpitali przyjętych do nowej sieci. Sprawdź, czy twój jest już na liście

NFZ publikuje spis szpitali przyjętych do nowej sieci. Sprawdź, czy twój jest już na liście

Szpital, zdjęcie ilustracyjne
Szpital, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. VILevi
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ ogłosili wstępne listy szpitali zakwalifikowanych do wprowadzonego nową ustawą systemu.

27 czerwca miał być datą ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazów lecznic, zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia (PSZ). Pierwsze listy z tzw. sieci szpitali są już dostępne w internecie. Dyrektorzy wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia sukcesywnie publikują kolejne listy placówek objętych nowym rządowym programem. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, projekt wprowadza rozwiązania, które mają usprawnić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawić dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Ma także zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwić lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

Poniżej przedstawiamy pierwsze ogłoszone listy szpitali, przyjęte do rządowej sieci:

Zasady finansowania

Rozliczanie kosztów świadczeń udzielanych na podstawie umów zawartych w ramach sieci szpitali będzie się, co do zasady, odbywać w formie ryczałtowej. Wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie zależała od liczby i struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach.

Ryczałt oznacza, że dany szpital otrzymywałby rodzaj budżetu globalnego, obejmującego znaczną część świadczeń szpitalnych, ale ponadto również świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane w odpowiednich przychodniach przyszpitalnych, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, a nawet świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Z kwoty ryczałtu zostaną wyodrębnione środki na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do tych świadczeń wymagają ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Wykaz takich świadczeń, wymagających wyodrębnienia przeznaczonych na nie kwot finansowania, zostanie określony w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Szpitale, które nie wejdą do sieci będą mogły starać się o kontrakty na leczenie w trybie konkursowym – tak jak dotychczas. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – podkreśla MZ.

Czytaj także

 0