Afera SKOK Wołomin. Warszawski notariusz usłyszał zarzuty, popełnił 51 przestępstw

Afera SKOK Wołomin. Warszawski notariusz usłyszał zarzuty, popełnił 51 przestępstw

SKOK Wołomin
SKOK Wołomin / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
W dniu 4 lipca 2017 r. na polecenie prokuratora, funkcjonariusze policji Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, w toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie śledztwa w sprawie SKOK Wołomin zatrzymali Andrzeja K. - notariusza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie.

Andrzejowi K. prokurator przedstawił dwa zarzuty dotyczące popełnienia 51 przestępstw. Pierwszy dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, co do której odrębne śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim, a której celem było popełnianie przestępstw na szkodę SKOK Wołomin, takich jak oszustwa kredytowe, sprzeniewierzanie środków pieniężnych stanowiących mienie wielkiej wartości, pranie brudnych pieniędzy, wytwarzanie nierzetelnej dokumentacji kredytowej, przy czym rolą Andrzeja K. jako notariusza w ramach grupy przestępczej było dostarczanie na potrzeby udzielanych kredytów aktów notarialnych poświadczających ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego kredytów zaciąganych w SKOK Wołomin, gdzie kwota udzielonych kredytów w sposób rażący przekraczała wartość zabezpieczonego na rzecz SKOK Wołomin mienia.

Drugi zarzut dotyczy przekroczenia uprawnień służbowych przez notariusza jako funkcjonariusza publicznego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w zamiarze ułatwienia objętych już zarzutami osobom, zajmującym się sprawami majątkowymi SKOK Wołomin, popełnienie szeregu przestępstw na szkodę SKOK Wołomin poprzez sporządzenie i dostarczanie 50 aktów notarialnych mających stanowić zabezpieczenie hipoteczne wierzytelności SKOK Wołomin na nieruchomościach o rażąco niskiej wartości w stosunku do wierzytelności będących przedmiotem kredytów.

Na chwilę obecną zarzuty dotyczą 50 aktów notarialnych sporządzonych przez podejrzanego, przy czym łączna kwota środków wyłudzonych z udziałem podejrzanego ze SKOK Wołomin, objętych zarzutami wynosi około 50 mln złotych. Ponadto, na poczet grożących podejrzanemu kar, na jego mieniu dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę 3,1 mln zł. Zabezpieczono m.in. nieruchomości, biżuterię, środki pieniężne w walucie polskiej i obcej.

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2017 r. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy, zastrzegając jednak, iż ulegnie on uchyleniu w przypadku wpłaty tytułem poręczenia majątkowego kwoty 950 tyś zł, a także złożenia za podejrzanego poręczenia przez osobę godną zaufania. Nie zgadzając się z decyzją Sądu, Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie zażalenie na powyższe postanowienie.

W ocenie prokuratora, waga i charakter zarzutów, a także konieczność wykonania w tym wątku śledztwa kolejnych czynności procesowych zmierzających do pełnego wyjaśniania wszystkich zdarzeń z udziałem podejrzanego, wskazują na konieczność stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego.

Afera SKOK

W ramach zespołu, prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie zajmują się wątkami dotyczącymi przedkładania nierzetelnych, poświadczających nieprawdę i podrobionych dokumentów, w celu uzyskania wielomilionowych pożyczek ze SKOK Wołomin, wątkami dotyczącymi podrabiania dokumentacji pracowniczej, w tym zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach, a także wątkiem dotyczącym udziału notariuszy w przestępstwach popełnianych na szkodę SKOK Wołomin.

W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie śledztwa w sprawie SKOK Wołomin status podejrzanych posiada obecnie 120 osób. Osobom tym przedstawiono łącznie ponad 180 zarzutów popełniania przestępstw, takich jak uzyskiwanie kredytów w oparciu o nierzetelną bądź sfałszowaną dokumentację, oszustw na szkodę SKOK Wołomin oraz prania brudnych pieniędzy, przy czym zaznaczyć należy, że chodzi o kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.

Ponadto, w zakresie poszczególnych wątków śledztwa, gdzie zgromadzono kompletny materiał dowodowy skierowano już do Sądów ponad 100 aktów oskarżenia. W miarę uzupełniania materiału dowodowego, czynność ta jest kontynuowana w stosunku do pozostałych podejrzanych.

W dalszym ciągu analizowana jest dokumentacja finansowa dotycząca kilkuset kredytobiorców, dotychczas nie objętych zarzutami, co najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie skutkowało wydaniem postanowień o przedstawieniu zarzutów i kierowaniem kolejnych aktów oskarżenia.

/ Źródło: warszawapraga.po.gov.pl

Czytaj także

 4
 • Tak wyprzedzając ataki zawodowych komentatorów PiS, potocznie zwanych trolami (oczywiście gdzie indziej też już było, ale prawdy nigdy dość):
  Związki SKOK Wołomin z PiS:
  1. Kasa założona w systemie SKOK wymyślonym przez PiS, zarządzanym przez PiS (Bierecki), finansującym media PiS - SKOK Wołomin jest chyba największym sponsorem (chyba że Stefczyk).
  2. Kasa założona w Wołominie - podwarszawskim bastionie PiS, gdzie wszystkie władze lokalne to ludzie PiS.
  3. Politycy PiS ściśle współpracują z lokalną elitą PiS, stanowią najliczniejszy element na corocznych imprezach kasy (oj, było bogato - ośmiorniczki niech się schowają!). Szef kasy zostaje uhonorowany tytułem "Anioła Ziemi Wołomińskiej" , nagrodę wręczają ( i tabliczkę wmurowywują) PiS-owski starosta i poseł Sasin.
  4. Kasa Wołomin wspomaga lokalne struktury PiS (z posłem Sasinem na czele) nisko oprocentowanymi kredytami i współfinansuje inicjatywy PiS. Jedną z takich inicjatyw jest nakręcenie filmu o Powstaniu Warszawskim - na jego premierze Prezydent Komorowski daje (nierozważnie) zrobić sobie 1 zdjęcie z szefem kasy - to ma świadczyć o ścisłych związkach SKOK Wołomin z PO.
  Kompletna propaganda dla kretynów, ale jak mawia prezes Kurski: "Wiem, że to kłamstwo, ale ciemny lud ( w domyśle potencjalny elektorat PiS) to kupi".
  •  
   Słyszałem, ze przedstawilciele "totalnej opzycji" BARDZO sie martwili o AFERY ze SKOKami, w czasie, gdy Komisja Sledcza rozpracowuje afere AmberGold. Otoz, kochani opzycjonisci, Panstwo Polskie wychodzi NAPRZECIW waszym SŁUSZNYM POSTULATOM...
   • To i tak mniej niż Pochlastowa menda. On robi to codziennie w swoim "Rynsztokowym Ścieku Codziennym".
    •  
     witajcie w pis dzileczym raju