Po długiej przerwie Ziobro odblokował rekrutację na sędziów. Chodzi o 600 stanowisk

Po długiej przerwie Ziobro odblokował rekrutację na sędziów. Chodzi o 600 stanowisk

Sędzia (zdj. ilustracyjne)
Sędzia (zdj. ilustracyjne) / Źródło: Newspix.pl / LUKASZ PLOCKI
Minister Sprawiedliwości poinformował o ponownym otwarciu możliwości ubiegania się o stanowiska sędziowskie. Pomimo przedłużającego się czasu oczekiwania na rozpatrzenie spraw w sądach, przez długie miesiące ministerstwo nie przyjęło ani jednego nowego sędziego.

6 lipca Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał zarządzenie zawierające wykaz 323 wolnych stanowisk asesorskich. Stanowska te są przeznaczone dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), którzy zdali egzamin sędziowski oraz nie zostali skreśleni z listy aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz referendarzy sądowych i asystentów sędziów, którzy w latach 2011-2016 zdali egzamin sędziowski.

Zarządzenie dotyczące stanowisk asesorskich wynika ze zmian w ustawach o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz o ustroju sądów powszechnych, które niedawno weszły w życie. Nowe regulacje przywracają w polskim prawie instytucję asesury sądowej. Asesorami mogą zostać aplikanci sędziowscy, którzy zakończyli kształcenie w KSSiP i przystąpili do egzaminu sędziowskiego. O pierwszeństwie przyjęcia na stanowisko asesora decyduje wynik egzaminu.

Jak wyjaśnia ministerstwo, asesorzy - „sędziowie na próbę”, otrzymują wszelkie atrybuty niezawisłości, przysługujące „pełnoprawnym” sędziom. Jeśli przebieg ich służby nie będzie budził zastrzeżeń, ich kandydatury zostaną przedstawione Prezydentowi RP przez Krajową Radę Sądownictwa – już bez, obowiązkowego dotąd także dla absolwentów KSSiP, konkursu na wolne stanowisko sędziowskie.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny ogłosił też informację o zamiarze obwieszczenia o 50 wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach apelacyjnych, 233 – w sądach okręgowych i 5 w sądach rejonowych.

Czytaj także

 5
  • no to hajda ...miejscowe baby ..polityków, samorządowców, dziennikarzy sprzyjającym miejscowym układom etc....... taki jest zarys socjologicznego przekroju kandydatów na sędziów...wystarczy porównać nazwiska i rodziny skąd pochodzą... itd... Aby Układ Utrzymać Dalej ! Samorządowa Polska Mafijna !
    •  
      to tacy sedziowe jak kiedys wyzsze po kierunku ""wuml"
      • 25.05.2017 do ministra sprawiedliwości wpłynęła petycja mieszkańców Elbląga o odwołanie prokuratora rejonowego jarosława żelazka. Dlaczego Ziobro nie opublikował jej na stronie ministerstwa zgodnie z ustawą o petycjach z dn.11.07.2014 (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1195 art. 8 §1 )