Zmarł profesor Lech Morawski. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego miał 68 lat

Zmarł profesor Lech Morawski. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego miał 68 lat

Lech Morawski
Lech Morawski / Źródło: trybunal.gov.pl
W nocy z wtorku na środę zmarł Lech Morawski - polski prawnik, specjalizujący się w teorii państwa i prawa oraz filozofii prawa, profesor nauk prawnych, członek Trybunału Stanu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Informację tę podał portal wPolityce.pl.

„Prezes TK z przykrością, smutkiem i żalem zawiadamia, że dziś odszedł od nas sędzia Trybunału Lech Morawski” – poinformowano w komunikacie przesłanym przez biuro Trybunału.

Lech Morawski urodził się 1949 r. w Bydgoszczy. W 1972 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 1988 roku doktora habilitowanego.

Od 1999 r. posiadał tytuł profesora. Był autorem kilkudziesięciu prac naukowych, w większości z zakresu filozofii analitycznej (teoria argumentacji, wykładnia prawa), a także z zakresu problematyki prawnopaństwowej, precedensu sądowego i postępowania sądowego. Głównym obszarem jego zainteresowań była filozofia i teoria prawa.

Jego rozprawa habilitacyjna pt. Argumentacja, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe otrzymała I nagrodę w konkursie czasopisma „Państwo i Prawo” w 1991 r. W latach 1989-1991 był stypendystą Fundacji A. Humboldta.

Morawski był emerytowanym pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1998 r. został kierownikiem Katedry Teorii Prawa i Państwa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Był również kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Morawski był członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m.in. do International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR).

21 marca 2014 r. Sejm RP wybrał go na członka Trybunału Stanu, którego funkcje pełnił do końca VII kadencji Sejmu. 2 grudnia 2015 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i 3 grudnia 2015 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta RP.

Czytaj także