Obcowanie płciowe z małoletnią, zmuszanie do prostytucji. 42 zarzuty dla Krystiana W. pseudonim „Krystek”

Obcowanie płciowe z małoletnią, zmuszanie do prostytucji. 42 zarzuty dla Krystiana W. pseudonim „Krystek”

Akta, zarzuty
Akta, zarzuty / Źródło: Fotolia / piotr290
W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku postępowania przeciwko Krystianowi W. pseudonim „Krystek” oraz  Marcinowi T., w oparciu o zebrany materiał dowodowy, obu podejrzanym prokurator uzupełnił zarzuty o kolejne czyny. W toku postępowania do chwili obecnej Krystianowi W. łącznie zarzucono popełnienie 42 przestępstw na szkodę 27 osób oraz na szkodę banku i Skarbu Państwa.

Krystianowi W. prokurator zarzucił popełnienie 8 kolejnych czynów, w tym 6 o charakterze seksualnym:

  • dwa czyny dotyczą doprowadzenia przemocą tej samej małoletniej pokrzywdzonej do obcowania płciowego,
  • dwa czyny dotyczą usiłowania doprowadzenia przemocą małoletnich pokrzywdzonych do obcowania płciowego,
  • jeden czyn dotyczy nakłonienia małoletniej pokrzywdzonej do uprawiania prostytucji i czerpania z tego procederu korzyści majątkowej przez podejrzanego, 
  • jeden czyn dotyczy obcowania płciowego z małoletnią poniżej 15 roku życia.

Nadto prokurator zarzucił podejrzanemu Krystianowi W. ukrycie dokumentu w postaci prawa jazdy, którym nie miał prawa rozporządzać, przy czym wcześniej zgłosił go jako utracony oraz wyłudzenie kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych na podstawie podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu oraz poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli banku co do zamiaru ich spłaty. Podejrzany, przesłuchany przez prokuratora 10 lipca 2017 roku, nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień.

42 zarzuty na szkodę 27 osób, banku i Skarbu Państwa

W toku postępowania do chwili obecnej Krystianowi W. łącznie zarzucono popełnienie 42 przestępstw na szkodę 27 osób oraz na szkodę banku i Skarbu Państwa. Wcześniejsze zarzuty, jakie usłyszał podejrzany w tej sprawie, dotyczyły między innymi przestępstw gwałtu oraz usiłowania gwałtu, usiłowania doprowadzenia do obcowania płciowego oraz obcowania płciowego z małoletnimi poniżej 15 roku życia, nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz czerpania przez podejrzanego z tego procederu korzyści majątkowych, a także posiadania substancji psychotropowych.

Czytaj także

 0