Sejm uchwalił zmiany w ustroju sądów. Zwiększono uprawnienia Ministra Sprawiedliwości

Sejm uchwalił zmiany w ustroju sądów. Zwiększono uprawnienia Ministra Sprawiedliwości

Sędzia, zdjęcie ilustracyjne
Sędzia, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. Andrey Popov
Oprócz nowelizacji ustawy o KRS Sejm przyjął także nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, która jest inicjatywą poselską. Obie ustawy reformują polski wymiar sprawiedliwości.

Oprócz zmian w KRS, Sejm uchwalił również poselską nowelizację ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, której podstawowym celem jest według Ministerstwa Sprawiedliwości „usprawnienie działania sądów, tak aby zaczęły działać szybko, efektywnie, a wyroki wydawane przez sędziów budziły zaufanie Polaków” . W komunikacie resortu czytamy, że „zmiany te uniezależnią sędziów od nacisków przełożonych, przywrócą bezstronność i prawdziwą niezawisłość” .

Ustawa przewiduje między innymi:

– wprowadzenie losowego przydziału spraw poszczególnym sędziom. To wymóg, który obecnie obowiązuje tylko w postępowaniu karnym i to w bardzo ograniczonym zakresie (pozostałe sprawy przydzielają przewodniczący wydziałów). Losowy przydział spraw, zwłaszcza w II instancji, ma chronić przed nadużyciami i dawać pewność, że sprawa nie została przydzielona sędziemu umyślnie wybranemu do danego procesu.

– zapewnienie równego i sprawiedliwego obciążenia pracą sędziów oraz zagwarantowanie bezstronności stronom postępowań. Specjalny elektroniczny system wzorowany na niemieckim „zważy” gatunkowo poszczególne sprawy i doprowadzi do sytuacji, że żaden z sędziów w Polsce nie będzie miał większego zakresu obowiązków niż jego kolega z wydziału czy sądu.

– wprowadzenie zasady niezmienności składu orzekającego. Raz wylosowany skład sądu nie powinien ulegać zmianie do zakończenia sprawy. Dziś w wielu sądach nowemu sędziemu w wydziale przydziela się sprawy już rozpoczęte przez innych sędziów – ze szkodą dla sprawności postępowania. Oczywiście ustawa przewiduje możliwości odstępstwa od tej zasady, ale są to przypadki ściśle określone, np. gdy sędzia zachoruje.

– zwiększenie kompetencji Ministra Sprawiedliwości w powoływaniu i odwoływaniu prezesów i wiceprezesów sądów. Minister Sprawiedliwości jest prawnie zobowiązany do zapewnienia właściwego funkcjonowania sądownictwa powszechnego w wymiarze administracyjnym.

O dalszych losach ustawy o KRS oraz zmianie ustroju sądów powszechnych zadecyduje Senat. 

Czytaj także:
Opozycja chciała zerwać kworum, ale PiS zdołało przyjąć ustawę o KRS

Czytaj także

 1
  • próbowałem wczoraj słuchać, ale tego wściekłego jazgotu oPOzycji i kretyństw przez nich wygadywanych sie nie dało. brednie Borysa Gomułkowicza z budki o "przywróceniu" trój-podziału władzy, jak tylko do tej władzy się dorwą wręcz żałosne. klient chyba nic nie rozumie(geny PO dziadku).
    jedyne co udowodnił, to faszyzm w Niemczech, ale widocznie jest za durny by to "objąć" mimo niekiepskiej objętości pomieszczenia na um POnad normę. he, he, he