Byli prezesi TK ostrzegają przed zmianami w sądownictwie. „Powstanie korpus gotowych na polityczne posłuszeństwo sędziów”

Byli prezesi TK ostrzegają przed zmianami w sądownictwie. „Powstanie korpus gotowych na polityczne posłuszeństwo sędziów”

Budynek Trybunału Konstytucyjnego
Budynek Trybunału Konstytucyjnego / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego wystosowali specjalne oświadczenie do prezydenta, posłów oraz senatorów z apelem o zatrzymanie forsowanych w Sejmie zmian w Sądzie Najwyższym.

Pod oświadczeniem podpisali się Andrzej Rzepliński, Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll. Byli prezesi TK twierdzą, że „bez niezależnego wymiaru sprawiedliwości nie istnieje państwo prawa”. „Zmieniające Konstytucję projekty ustaw o ustroju sądów powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym prowadzą do pozbawienia sądów Rzeczypospolitej pozycji niezależnych i odrębnych od władzy politycznej organów” – napisano oświadczeniu.

W dalszej części dokumentu prezesi TK zaznaczyli, że „uchwalenie tych ustaw zapewniających decydujący i niekontrolowany wpływ jednego, dwóch polityków na obsadę urzędów prezesów sądów, na skład Krajowej Rady Sądownictwa oraz na rozwiązanie obecnego i stworzenie »nowego« Sądu Najwyższego - najważniejszego organu sądowniczego w naszym państwie, uniemożliwi zarówno jakąkolwiek kontrolę legalności działań pozostałych władz, jak i unicestwi skuteczną ochronę praw i wolności obywatelskich”.

„Dyskrecjonalna władza ministra sprawiedliwości w obsadzaniu stanowisk prezesów sądów powszechnych da władzy wykonawczej stały instrument do wkraczania w sferę niezawisłości sędziowskiej przez stworzenie korpusu gotowych na polityczne posłuszeństwo sędziów funkcyjnych” – czytamy w oświadczeniu.

Byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego przypomnieli również, że „sparaliżowanie działania Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwia dzisiaj skuteczną kontrolę konstytucyjności prawa i kontrolę konstytucyjności jego tworzenia, przez co prowadzi do arbitralnych, naruszających Konstytucję rozwiązań prawnych”.

Sędziowie zaapelowali także do posłów, senatorów i prezydenta o „niedopuszczenie do wprowadzenia do naszego porządku prawnego ustaw, które mogą na trwale pozbawić Rzeczpospolitą pozycji demokratycznego państwa prawa”.

Czytaj też:
Opozycja reaguje na projekt ustawy ws. Sądu Najwyższego. „Jesteśmy świadkami zamachu stanu”, „PiS chce zagwarantować swoim funkcjonariuszom bezkarność”

Źródło: Gazeta Wyborcza
 6

Czytaj także