PiS zgłosił kolejny projekt ustawy. Chce obniżyć wymogi do pełnienia stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego

PiS zgłosił kolejny projekt ustawy. Chce obniżyć wymogi do pełnienia stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
W Sejmie zarejestrowano kolejny projekt, który zmienia zapisy ustawy dotyczące statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł PiS Stanisław Piotrowicz, były peerelowski prokurator.

Projekt ustawy został zarejestrowany w Sejmie dwa dni po złożeniu projektu zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym oraz dwa dni po śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego Lecha Morawskiego.

Przedłożony w Sejmie projekt zakłada, że po śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego jego rodzinie przysługiwać będzie odprawa pośmiertna, której zasady wypłacania regulować będzie Kodeks pracy. Ponadto po śmierci członka Trybunału Konstytucyjnego, niezależnie od tego czy orzekał on, czy był w stanie spoczynku, rodzinie przysługiwać będzie uposażenie rodzinne. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Jeśli projektowane przepisy zostaną przyjęte, prawo zadziała wstecz i będzie obowiązywać od dnia 30 listopada 2016 roku.

Obniżenie wymogów

Co więcej, projekt ustawy zmienia warunki dotyczące wymogów formalnych, które spełnić musi kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczas artykuł trzeci, który o tym stanowił brzmiał:

Sędzią Trybunału może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

Obniżone standardy

W projekcie ustawy został on poszerzony o kandydatów, którzy spełniają warunki niezbędne do pełnienia urzędu sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Oznacza to, że kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego musi jak dotychczas: posiadać polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw publicznych, być nieskazitelnego charakteru, ale nie musi posiadać dziesięcioletniego stażu pracy w zawodzie sędziego, prokuratora, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy albo wykonywania w Polsce zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza. Wystarczyć będzie dziesięcioletnie doświadczenie na „stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego”. Co więcej, kandydat nie będzie musiał wykazywać się wysokim poziomem znajomości prawa – wystarczyć będzie „wysoki poziom wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej”.

Ponadto, prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa będzie mógł wskazać kandydata, który nie spełnia wszystkich wymogów formalnych, tj. skończył 35 lat, ale nie ma 10 lat doświadczenia.

Czytaj także

 2
  • Czyżby kolejni pisiewicze czekali na ciepłe posadki?
    • Posłuchajcie Polacy Prezydenta II RP, a może wreszcie otworzą się Wam oczy...
      youtube