Rafalska: Chcemy, żeby minimalne wynagrodzenie wzrosło o 5 proc.

Rafalska: Chcemy, żeby minimalne wynagrodzenie wzrosło o 5 proc.

Elżbieta Rafalska
Elżbieta Rafalska / Źródło: TVP
Wszyscy byście chcieli, żeby wynagrodzenia w Polsce były wyższe, bo ciągle gonimy Zachód – powiedziała Elżbieta Rafalska. Ministerstwo rodziny proponuje wzrost minimalnego wynagrodzenia o 5 proc. w przyszłym roku.

Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zobowiązują Radę Ministrów do przedstawienia Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, w terminie do dnia 15 czerwca br., propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Propozycja przedstawiona przez Radę Ministrów w dniu 8 czerwca br. przewidywała wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 080 zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej 13,50 zł.

Negocjacje prowadzone w terminie ustawowym, tj. 30 dni od dnia otrzymania propozycji przez RDS nie zakończyły się uzgodnieniem przez Radę Dialogu Społecznego przyszłorocznej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br.

Zgodnie z ustawą, wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2018 r., ustalona przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, nie może być niższa niż wysokość zaproponowana przez Radę Ministrów Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, tj. odpowiednio 2 080 zł oraz 13,50 zł.

Uwzględniając sytuację na rynku pracy, optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poziom inflacji, a także dyskusję na forum Rady Dialogu Społecznego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęła procedurę legislacyjną zmierzającą do wydania (do dnia 15 września br.) stosownego rozporządzenia.

W projektowanym rozporządzeniu przekazanym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponował kwoty przyszłorocznych wysokości minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2100 zł – w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 13,70 zł w przypadku minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Rady Ministrów.

Czytaj także

 1
  • Niestety pozbawiona podstawowej wiedzy ekonomicznej i gospodarczej Pani Ela Rafalska
    zamiast zaproponowac godzine wiecej pracy tygodniowo podsuwa pomysl wprowadzenia
    inflacji ktory zniszczy wartosc zarobkow wszystkim . To jest tak samo jak Pani Andzelina
    Jolie ktora kazala sie sfilmowac kiedy rozdaje garscie dolarow biednym dzieciom a kiedy
    skonczyli nagranie i zgasili kamery poszla kapuste rozdana odebrac zdziwionym sierotom .