Trybunał Sprawiedliwości UE zakazał wycinki w Puszczy Białowieskiej. Jest odpowiedź ministerstwa

Trybunał Sprawiedliwości UE zakazał wycinki w Puszczy Białowieskiej. Jest odpowiedź ministerstwa

Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy / Źródło: Flickr / Frank Vassen
W piątek 28 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Dziś Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat w tej sprawie, gdzie przypomina, że tuż przed decyzją TSUE, tj. 21 lipca resort otrzymał wniosek o zastosowanie środka wstrzymującego działania w puszczy, na który odpowiedź miał czas do 4 sierpnia.

„Ministerstwo Środowiska wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że dokument Trybunał Sprawiedliwości UE, odnoszący się wprost do działań resortu w Puszczy Białowieskiej – zanim trafił do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Środowiska, wcześniej został udostępniony wybranym mediom, takim jak „Gazeta Wyborcza” i TVN” – czytamy w komunikacie.

Odnosząc się do treści postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska podkreśliło, że „korzystając z najlepszej wiedzy naukowej, prowadzi na terenie gospodarczej części Puszczy Białowieskiej, objętej obszarem Natura 2000, jedynie niezbędne działania, zmierzające do ochrony siedlisk i gatunków tego obszaru, co odbywa się z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego”. „Konieczność podjęcia wspomnianych działań wynika z zaistniałych, bardzo poważnych strat w siedliskach i gatunkach na terenie gospodarczej część Puszczy Białowieskiej objętej obszarem Natura 2000, o których już wielokrotnie informowaliśmy Komisję Europejską” – dodano.

Ministerstwo podkreśliło, że wspólnie z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, przy udziale kilkuset specjalistów, prowadzi bardzo kosztowne badania pozwalające na ocenę i wycenę strat w wymienionych powyżej siedliskach i gatunkach. „Te dotkliwe straty zostały spowodowane licznymi błędami naszych poprzedników i zaniechaniem od roku 2011 prowadzenia ochrony tych siedlisk i gatunków oraz stwarzaniem równocześnie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Badania te pozwolą również na rozpoznanie decyzji i identyfikację podejmujących je osób w celu pociągnięcia ich do prawnej odpowiedzialności” – poinformowano na koniec. 

Decyzja TSUE

Decyzja Trybunały Sprawiedliwości UE oznacza, że Polska nie może prowadzić dalszej wycinki w Puszczy Białowieskiej. RMF24.pl podkreśla, że zakaz wycinki nie jest finalną decyzją. Polskie władze do 4 sierpnia mają czas na zgłoszenie uwag.

Galeria:
Decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE

12 lipca stacja Polsat News podała, że Kolegium Komisji Europejskiej skieruje do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu pozew przeciwko Polsce ws. Puszczy Białowieskiej. Wniosek Kolegium Komisji Europejskiej to końcowy etap procedury w sprawie naruszania przez Polskę prawa UE, którą KE wszczęła w czerwcu 2016 r. – Unijni komisarze uznali tłumaczenia Warszawy za niewystarczające – podkreślała korespondentka Polsat News w Brukseli. Co więcej, KE skierowała wniosek o zaprzestanie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej jeszcze przed orzeczeniem Trybunału.

Czytaj także

 2
  • Napiszcie lepiej jak włoska "policja" i antifa próbują udaremnić misję "Defend Europe" - okazuje się że NGO
    współpracują z przemytnikami ludzi i to otwarcie. Rząd włoski jest w to wkręcony i to po uszy. Misja wyruszyła mimo lewackich wysiłków.
    •  
      Treść została usunięta