Ziobro: Jest śledztwo w sprawie zaniechań w ściganiu wyłudzeń VAT

Ziobro: Jest śledztwo w sprawie zaniechań w ściganiu wyłudzeń VAT

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro / Źródło: Newspix.pl / fot. Damian Burzykowski
Na polecenie Prokuratora Generalnego jest prowadzone śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i prokuratorów, skutkiem których Skarb Państwa stracił nawet 250 miliardów złotych z powodu wyłudzeń podatku VAT. Postępowanie zostało niedawno rozszerzone o wątki dotyczące przyczynienia się władzy sądowniczej do wyłudzeń VAT na gigantyczną skalę.

Jak wyjaśnił, od marca 2016 roku, a więc od wejścia w życie zmian strukturalnych i organizacyjnych w prokuraturze oraz połączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, prokuratura konsekwentnie walczy z miliardowymi wyłudzeniami VAT. Już widać pierwsze efekty tych zmian. Wzrost wpływów do budżetu Państwa z podatku VAT jest gigantyczny.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Białymstoku

– Poleciłem wszczęcie śledztwa dotyczącego niedopełnienia obowiązków w zakresie podjęcia działań związanych z regulacjami przeciwdziałającymi zjawisku wyłudzeń VAT-u i w konsekwencji działania na szkodę interesu publicznego. Przedstawiciele centralnych organów Państwa w latach 2008–2015 posiadali informacje, że dochodzi do gigantycznych wyłudzeń i strat w związku z działalnością mafii VAT-owskiej i nic z tym nie zrobili, w konsekwencji ułatwiając sprawcom popełnianie przestępstw. Przynosiły one Państwu straty finansowe szacowane na kwotę 200-250 miliardów złotych – mówił podczas konferencji prasowej Zbigniew Ziobro. Postępowanie to zostało wszczęte 19 października 2016 roku i jest prowadzone w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku.

W toku śledztwa prokuratorzy badają całokształt działań związanych z procesem legislacyjnym mającym na celu ukrócenie praktyk związanych z uszczuplaniem należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz wyłudzaniem bezpodstawnych zwrotów tego podatku. – Badana jest również kwestia ewentualnych zaniechań ze strony funkcjonariuszy publicznych, które umożliwiały przez długi czas przestępczą działalność powodującą straty Skarbu Państwa sięgające setek miliardów złotych. Chodzi o pracowników wszystkich organów i instytucji uczestniczących w całym procesie legislacyjnym oraz powołanych do dbania o interesy finansowe Skarbu Państwa, w szczególności pracowników właściwych Departamentów Ministerstwa Finansów, w tym Departamentu Podatku od Towarów i Usług i Departamentu Prawnego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także o osoby kierujące w tamtym czasie tymi organami – podkreślał Zbigniew Ziobro.

Poprawa wyników pracy prokuratury

Prokurator Generalny i Prokurator Krajowy wymienili również szereg działań, podejmowanych przez prokuraturę i rząd na rzecz skutecznej walki z przestępczością VAT-owską. Zaliczyć do nich można wprowadzenie zmian legislacyjnych, w tym nowych przepisów o konfiskacie rozszerzonej czy przepisów przewidujących kary do 25 lat pozbawienia wolności za przestępstwa VAT-owskie; powołanie we wszystkich prokuraturach regionalnych specjalnych wydziałów do spraw przestępczości finansowo-skarbowej; powołanie Krajowej Administracji Skarbowej; prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla setek prokuratorów, którzy zajmują się zwalczaniem tego typu przestępczości. Działania te doprowadziły do zdecydowanej poprawy wyników pracy prokuratury w zakresie zwalczania przestępczości finansowo-skarbowej.

– Od marca 2016 roku we wszystkich prokuraturach regionalnych zakończono 633 postępowania dotyczące uszczuplenia podatku VAT dużej wartości. Nadal w biegu pozostaje 696 postępowań dotyczących takiej przestępczości. W okresie tym prokuratury regionalne łącznie skierowały do sądów 225 aktów oskarżenia na łączną kwotę uszczuplenia i narażenia na uszczuplenie VAT w wysokości 1 miliarda 838 milionów 276 tysięcy 337 złotych. Wobec 505 oskarżonych zapadły wyroki skazujące. 34 sprawców zostało skazanych na kary bezwzględnego pozbawienia wolności – wyliczał Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Prokurator Krajowy wskazał, że w toku postępowań prowadzonych przez prokuratury od marca 2016 roku podejrzanych było 2172 osoby, którym zarzucono uszczuplenie i narażenie na uszczuplenie w podatku VAT na łączną kwotę 13 miliardów 904 milionów 342 tysięcy 455 złotych. Wobec 330 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Na majątku podejrzanych prokuratorzy dokonali zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę 755 milionów 952 tysięcy 286 złotych. – Dane te pokazują znaczący postęp w zakresie zwalczania tzw. przestępczości VAT-owskiej – podkreślił Prokurator Krajowy.

Współpraca z Sejmową Komisją Śledczą

Prokurator Generalny i Prokurator Krajowy zgodnie zadeklarowali, że prokuratura konsekwentnie będzie podejmowała działania zmierzające do wyeliminowania przestępczości VAT-owskiej w Polsce i wyjaśnienia, dlaczego tak dynamicznie mogła się ona rozwijać za poprzednich rządów.
– Chciałbym zadeklarować swoje pełne poparcie dla idei powołania komisji śledczej w sprawie gigantycznych wyłudzeń VAT-u, do których dochodziło za poprzednich rządów w latach 2008-2015. Szacowane są one na gigantyczną kwotę 200-250 miliardów złotych – powiedział Zbigniew Ziobro.

Czytaj także

 4
  •  
    ziobro klamie jak kazda piSSda , w  rzeczywistosci nie  doprowadzil do  konca ani jednego procesu , wszystkie dane falszywe
    Brawo Qurewska zmiana
    • a w następstwie konfiskata majątków sędziów i ich rodzi za uczestnictwo w tym szwindlu
      • jak tak bedzie dalej panie Ziobro ...to Polska bedzie bogata.. ..Brawo ..!!!!