Co Program Mobilizacji Gospodarki oznacza dla przedsiębiorców? MON wyjaśnia

Co Program Mobilizacji Gospodarki oznacza dla przedsiębiorców? MON wyjaśnia

Sprzęt z Huty Stalowa Wola
Sprzęt z Huty Stalowa Wola / Źródło: mjr Robert Siemaszko(CO MON)
„W Programie Mobilizacji Gospodarki mogą być ujęci tylko przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów” – poinformowało MON. „Dziennik Gazeta Prawna” w czwartek opisywał szczegóły trzeciej wersji projektu.

Według doniesień "DGP", za strategiczne z punktu widzenia państwa uznane zostało 15 branż, m.in. producentów samochodów, nadawców telewizyjnych i radiowych oraz firmy farmaceutyczne. Zdaniem dziennika, w art.13 projektu znalazł się zapis, zgodnie z którym przedsiębiorcy co pół roku będą musieli informować ministra obrony narodowej o stanie finansowym swoich firm oraz o potencjale obronnym. Według doniesień"DGP", MON chce, by przedsiębiorcy uzyskiwali w ministerstwie zgodę na wiele komercyjnych działań. 

MON wyjaśnia

Do publikacji "DGP" odniósł się resort Antoniego Macierewicza, który tego samego dnia zamieścił na stronie internetowej komunikat dotyczący Programu Mobilizacji Gospodarki, który sam w sobie jest dokumentem niejawnym. 

„Na realizację zadań wynikających z PMG przedsiębiorcy otrzymują środki finansowe z budżetu państwa w łącznej wysokości ok. 120 – 130 mln zł rocznie. Z tego względu firmy, w tym prywatne, same zabiegają o przyznanie statusu przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, gdyż związane jest to z wymiernymi korzyściami – konkretnym wsparciem finansowym oraz włączeniem w łańcuch dostaw dla Sił Zbrojnych (kontrakty zbrojeniowe)” – podaje MON.

W informacji resortu Antoniego Macierewicza podano, że obowiązek składania do Ministra Obrony Narodowej informacji określonych w art. 13 projektu ustawy będą mieli jedynie przedsiębiorcy przemysłowego potencjału obronnego. „Pozyskiwanie tego typu informacji przez MON jest zasadne, a zarazem konieczne z uwagi na szczególny charakter zadań nakładanych na przedsiębiorców, kluczowych z punktu widzenia obronności państwa oraz przekazywanych im w formie dotacji środków publicznych” – wyjaśnia MON. 

W komunikacie resort obrony narodowej podkreśla, że logiczną jest sytuacja, w której firmy czerpiące korzyści ze środków publicznych mają też określone obowiązki. „Nieprawdą jest, że projekt ustawy obliguje wszystkich przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym do składania informacji do Ministra Obrony Narodowej. Obowiązek składania informacji do MON dotyczy jedynie konkretnych firm zbrojeniowych w ramach deklarowanych mocy produkcyjnych i nie obejmuje informacji np. z firm farmaceutycznych czy wydawców itp”. – wskazuje resort obrony narodowej, dodając, że projekt wciąż jest w fazie konsultacji.

Czytaj także

 0