Znamy szczegóły umowy pożyczki dla TVP. Telewizja zacznie ją spłacać dopiero za dwa lata

Znamy szczegóły umowy pożyczki dla TVP. Telewizja zacznie ją spłacać dopiero za dwa lata

Budynek TVP
Budynek TVP / Źródło: Newspix.pl / TOMASZ OZDOBA
Minister kultury odpowiedział na pytania posłów ws. pożyczki udzielonej telewizji publicznej. Jak wynika ze szczegółów umowy, TVP zacznie spłacać kredyt dopiero za dwa lata.

TVP, która 2016 rok zakończyła ze stratą 180 milionów złotych, otrzymała na początku sierpnia od Skarbu Państwa 800 milionów złotych pożyczki. Nad procesem udzielania tego kredytu czuwało Ministerstwo Kultury, natomiast odpowiedzialność za nią spoczywa na Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pożyczka została zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Posłowie Nowoczesnej zwrócili się w interpelacji do ministra kultury z prośbą o przytoczenie szczegółów umowy. Jak odpowiedział resort, nie jest stroną umowy pożyczki, dlatego też zwrócił się o informacje do Zarządu Spółki TVP. Z odpowiedzi wynika, że 800 mln zł będzie wypłacane w czterech transzach, a spłata pożyczki będzie następowała w miesięcznych ratach od 2019 roku do końca 2023. Sama pożyczka została udzielona „na warunkach komercyjnych”.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki są:

  • weksel własny in blanco zaopatrzony w klauzulę „bez protestu”, wraz z deklaracją wekslową z prawem wypełnienia weksla przez pożyczkodawcę;
  • sporządzone w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku zwrotu Pożyczki, odsetek umownych i innych ewentualnych kosztów.

Czytaj także

 3