Oszukali ponad 700 osób i wyłudzili 35 mln złotych. Sprawą piramidy finansowej zajęła się prokuratura

Oszukali ponad 700 osób i wyłudzili 35 mln złotych. Sprawą piramidy finansowej zajęła się prokuratura

Pieniądze
Pieniądze / Źródło: Fotolia / fot.Magdziak Marcin
Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące piramidy finansowej – firmy Horcus Investment Group S.A. w Warszawie. Na skutek przestępczej działalności osób wchodzących w skład zarządu spółki oraz osób faktycznie kierujących jej działalnością pokrzywdzonych zostało około 700 osób – obligatariuszy. Sprawcy wyłudzili od nich łącznie ponad 35 milionów złotych.

Wszechstronnym wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tej sprawy zajmie się specjalny zespół prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Został on właśnie powołany decyzją Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

W toku śledztwa prokuratorzy dotychczas ustalili, że firma Horcus Investment Group S.A. w Warszawie od 23 grudnia 2014 roku zajmowała się emisją obligacji. Osoby wchodzące w skład zarządu tej spółki oraz osoby faktycznie kierujące jej działalnością wprowadzały obligatariuszy w błąd co do zamiaru wypłaty odsetek oraz wykupu obligacji. Podawały one także nieprawdziwe dane co do stanu majątkowego firmy oraz realizowanych przez nią inwestycji. W rzeczywistości spółka nie była właścicielem nieruchomości wskazywanych w prospektach emisyjnych, folderach reklamowych oraz na swojej stronie internetowej. Nie realizowała ona także wskazywanych przez siebie inwestycji, w tym tzw. Willi Biruta w Konstancinie.

Takie zachowania przedstawicieli spółki wpływały na błędną ocenę obligatariuszy, co do zdolności spółki do wykonywania zobowiązań wynikających z warunków zakupu obligacji. Obligatariusze pozostawali też w błędzie co do faktycznego celu, na jaki przedstawiciele firmy Horcus Investment Group S.A. w Warszawie pozyskiwali od nich pieniądze. Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na ogłoszenie zarzutów Robertowi B., który faktycznie kierował działalnością firmy Horcus Investment Group S.A. w Warszawie i pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki, a także jego matce – Mirosławie B., która pełniła funkcję prezesa zarządu Horcus Investment Group S.A.

Robert B. podejrzany jest o popełnienie oszustwa znacznej wartości na szkodę około 700 osób w łącznej wysokości 35 milionów 60 tysięcy złotych i podanie nieprawdziwych danych przy emisji obligacji. Prokurator zarzucił mu także doprowadzenie dwóch ustalonych osób fizycznych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 200 tysięcy złotych, a także dokonanie innego oszustwa na łączną kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Prokurator zarzucił także Robertowi B. pranie brudnych pieniędzy oraz nie udostępnianie rocznych sprawozdań finansowych spółki Horcus Investment Group S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta. Zarzuty popełnienia tych przestępstw usłyszała również matka podejrzanego Roberta B. - Mirosława B.

Czytaj także

 1