Sędziowie odmawiają awansu i bronią prezesa. Pierwszy sąd otwarcie sprzeciwił się ministrowi

Sędziowie odmawiają awansu i bronią prezesa. Pierwszy sąd otwarcie sprzeciwił się ministrowi

Sąd Okręgowy w Łodzi
Sąd Okręgowy w Łodzi Źródło:Wikimedia Commons / HuBar
68 spośród 70 sędziów z SO w Łodzi przyjęło uchwałę sprzeciwiającą się próbom odwołania prezesa. W rozmowie z Onetem twierdzą, że części z nich nieoficjalnie proponowano już zajęcie jego miejsca.

To pierwsza tego typu uchwała w Polsce. Spośród 70 sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Łodzi pod uchwałą popierającą aktualnego prezesa opowiedziało się 68 z nich, a 2 oddało głosy nieważne. Decyzję o uchwale podjęli ze względu na ponawiane próby ze strony ministerstwa, zmierzające do usunięcia obecnego prezesa ze stanowiska. Pojedynczy sędziowie SO w Łodzi mieli być wzywani do Warszawy na poufne rozmowy w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Broniąc prezesa Krzysztofa Kacprzaka, który swoją funkcję pełni od 2015 roku, podkreślają, że zgodnie z życzeniami polityków zarządza on sądem sprawnie i pomimo aż 16 wakatów sędziowskich, wynikających z działań ministerstwa, udało mu się zmniejszyć zaległości. W pierwszym półroczu tego roku do tego sądu wpłynęło 18 tysięcy spraw a zakończono ich 18 600, czyli pozbyto się zaległości nawarstwionych w poprzednich latach. Skrócił się także przeciętny czas trwania postępowania oraz czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy.

„Głęboki sprzeciw”

„Wyrażamy pozytywną opinię o dotychczasowym sposobie sprawowania funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi przez S.S.O. Krzysztofa Kacprzaka. Uważamy, że Sąd Okręgowy w Łodzi jest sądem sprawnie zarządzanym, a podejmowane w ostatnim czasie działania o charakterze administracyjno-organizacyjnym wskazują na wolę jak najlepszej współpracy z ministerstwem sprawiedliwości w tych obszarach, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania sądu, przyśpieszenie rozpoznawania spraw i lepszą komunikację z obywatelami” – piszą łódzcy sędziowie w uchwale.

„W konsekwencji,odwołanie prezesa Krzysztofa Kacprzaka, przed połową kadencji, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych byłoby, w naszej ocenie, decyzją czysto polityczną, mającą za jedyny cel wymienienie prezesa niezależnego na prezesa bardziej dyspozycyjnego” – tłumaczą.

„Powołując się na art. 10 i art. 173 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz działając zgodnie ze ślubowaniem, które każdy z nas obejmując obowiązki sędziego składał, niniejszym wyrażamy nasz głęboki sprzeciw wobec obsadzania w takim trybie i z taką intencją funkcji prezesa naszego Sądu” – piszą dalej.

Źródło: lodz.so.gov.pl, Onet.pl