Byłe kierownictwo Polskiego Radia w Olsztynie zatrzymane przez CBA

Byłe kierownictwo Polskiego Radia w Olsztynie zatrzymane przez CBA

CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne
CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne / Źródło: cba.gov.pl
Funkcjonariusze CBA z Białegostoku zatrzymali byłego prezesa Polskiego Radia w Olsztynie, byłego członka zarządu oraz byłego członka rady nadzorczej. W ręce funkcjonariuszy wpadł również były członek zarządu Zakładu Budynków Komunalnych w Olsztynie.

W wielowątkowym śledztwie prowadzonym przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej badane są wątki korupcyjnego postępowania osób pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych m.in. na terenie Olsztyna i okolic.

W ramach trwającego śledztwa agenci z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali 4 osoby: byłego prezesa Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie (2011- 2016), byłego członka zarządu Polskiego Radia w Olsztynie, byłego członka rady nadzorczej Radia Olsztyn oraz byłego prezesa zarządu Zakładu Budynków Komunalnych w Olsztynie

Zatrzymani zostaną przewiezieni do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, celem przedstawienia zarzutów i wykonania z ich udziałem dalszych czynności. Jednocześnie funkcjonariusze CBA zabezpieczają z instytucji i miejsc znajdujących się na terenie Olsztyna i okolic, w tym m.in. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urzędu Miasta Olsztyn, dokumentację na potrzeby toczącego się postępowania.

Wcześniej w ramach tego samego śledztwa zatrzymano i przedstawiono zarzuty pięciu innym osobom, w tym m.in. Dyrektorowi TVP SA Oddział Terenowy w Olsztynie, Wójtowi Gminy Stawiguda, głównemu specjaliście kontroli państwowej z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie.

 2

Czytaj także