Grupa przestępcza rozbita przez ABW. Sprawa dotyczy wyłudzania nieruchomości w Warszawie

Grupa przestępcza rozbita przez ABW. Sprawa dotyczy wyłudzania nieruchomości w Warszawie

Plac Zamkowy w Warszawie
Plac Zamkowy w Warszawie / Źródło: Wikipedia / Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 pl
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejnych pięć osób podejrzanych o współudział w wyłudzaniu prawa własności nieruchomości na terenie Warszawy i okolic.

Od kwietnia 2017 roku ABW prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące wyłudzeń nieruchomości od osób starszych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W toku przedmiotowego postępowania podejrzanym Danielowi B., Rafałowi K., Mateuszowi R., Tomaszowi D. i innym przedstawiono kilkadziesiąt zarzutów oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, przywłaszczenia środków pieniężnych, stosowania przemocy w celu utrudniania korzystania z lokali pokrzywdzonych, a także obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa, w celu uniemożliwienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia.

Jednym z zatrzymanych jest Mateusz R., notariusz uczestniczący w przestępczym procederze. Z materiałów ABW wynika, że Mateusz R. dokonywał czynności notarialnych dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przestępstw. Przedstawiono mu zarzuty przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, a także obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa w celu uniemożliwiana stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia. Wobec w/w podejrzanego na wniosek prokuratora stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Do kolejnych zatrzymań w tej sprawie doszło w dniach 19-20 września 2017 roku. Zatrzymanym przez ABW osobom - Emilii H., Stanisławowi H, Danielowi K. oraz Michałowi K. - prokurator przedstawił zarzuty obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa w celu uniemożliwiana stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia oraz oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości.

Z ustaleń ABW wynika, że grupa przestępcza w latach 2013-2016, na terenie Warszawy i okolic, prowadziła działalność polegającą na wyłudzaniu prawa własności nieruchomości od osób starszych, chorych i pozostających w trudnej sytuacji materialnej. W procederze zawierano fikcyjne umowy pożyczek z przywłaszczeniem na zabezpieczenie oraz fikcyjne umowy o tzw. rentę hipoteczną, w wyniku których dochodziło do sprzedaży nieruchomości należących do wytypowanych przez Daniela B. osób. W ramach prowadzonej działalności Daniel B. i Rafał K. zakładali liczne spółki prawa handlowego, które pozwalały przekazywać nieruchomości prawowitych właścicieli osobom trzecim, biorącym udział w przestępstwie.

Czytaj także

 1
  •  
    Procz wiezienia, WSZYSTKIM, takze tym kupujacym, ZABRAC wszystko z NAWIAZKA i PROCENTAMI !!!