Największy od 1989 r. spadek przestępczości

Największy od 1989 r. spadek przestępczości

W zeszłym roku zanotowano największy od 1989 roku spadek przestępczości - ocenia wicepremier, szef MSWiA Ludwik Dorn. Minister podkreślił, że jednocześnie wzrósł wskaźnik wykrywalności niemal wszystkich typów przestępstw.
Przestępczość, jak mówił w piątek Dorn na konferencji prasowej w MSWiA, spada od 2004 r., ale w 2006 r. nastąpiło nie tylko utrzymanie tendencji spadkowej, ale wręcz jej pogłębienie. Podkreślił, że wskaźnik ogólnej liczby przestępstw w ubiegłym roku spadł o 6,7 proc, a przestępstw kryminalnych o 10,7 proc.

Dorn wymieniał, że wykrywalność przestępstw kryminalnych wzrosła o ponad 3,3 proc. - do 47,5 proc., zaś wykrywalność ogólna (czyli z przestępstwami drogowymi) - wzrosła o 4 proc. - do 62,4 proc. Jednocześnie wicepremier podkreślił, że spadła liczba odnotowanych przestępstw szczególnie uciążliwych dla obywateli, takich jak kradzieże (o 13,5 proc.). Mniej jest też (o 2,5 proc.) zabójstw, zaś zabójstw o motywie rabunkowym odnotowano mniej o prawie 8 proc.

"Chciałbym złożyć podziękowania i wyrazić wielki szacunek dla wszystkich policjantów, którzy do tego się przyczynili" - powiedział Dorn. Podkreślił, że są to wstępne dane statystyczne, a dokładny raport przedstawi w Sejmie na przełomie lutego i marca.

Zdaniem ministra, policjanci bardziej aktywnie zwalczali także przestępczość narkotykową. Ujawnili więcej (wzrost o 3,9 proc.) tego typu przestępstw. Jak wynika ze wstępnego raportu MSWiA, w 2006 r. wzrosła również (o 6,4 proc.) wykrywalność przestępstw korupcyjnych - takich jak płatna protekcja czy przekupstwo funkcjonariusza publicznego.

Jak mówił sekretarz stanu w MSWiA Marek Surmacz, w ubiegłym roku podjęto decyzję o "płynnej i dynamicznej" wymianie kadr na szczeblu powiatów. "Te zmiany, mimo że przebiegały równolegle, nie tylko nie zakłócały efektywności pracy policji, ale bardzo skutecznie przyczyniły się do dynamizowania wielu jednostek policji" - powiedział.

Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski zaznaczył, że w 2006 r. zmieniło się 67 proc. komendantów miejskich i powiatowych. "Realizowaliśmy zalecenie pana premiera Dorna, aby z jednej strony udrożnić karierę zawodową dobrze zapowiadających się komendantów w średnim wieku, a z drugiej strony spowodować taką rotację wśród kadr, aby średni czas przebywania na stanowisku służbowym wyniósł nie więcej niż pięć lat" - mówił.

Bieńkowski przypomniał, że pod koniec stycznia Senat przyjął ustawę o modernizacji służb mundurowych w latach 2007-2009. Ustawa, która teraz trafi do podpisu prezydenta, zakłada przekazanie w ciągu trzech lat na te służby dodatkowo ponad 6 mld zł.

Na policję, straż graniczną, straż pożarną i BOR ma zostać w tych latach zostać przeznaczone dodatkowo ponad 6 mld zł; z czego większość - ponad 4,4 mld zł - trafi do policji. Na modernizację SG ma zostać przeznaczone dodatkowo 900 mln zł, na PSP ponad 874 mln zł, na BOR - 71 mln zł.

Pensje policjantów - naliczane w nowym motywacyjnym systemie - w ciągu trzech lat mają wzrosnąć średnio ok. 700 zł brutto. Na modernizację ok. 450 komend, komisariatów i posterunków policji oraz budowę ok. 60 nowych siedzib zarezerwowano ponad 1,2 mld zł. Ponadto z dodatkowych środków ma być m.in. zakupiony nowy sprzęt - broń, mundury, kamizelki kuloodporne, samochody, środki łączności i śmigłowce. Zostaną one też wykorzystane na modernizację i budowę nowych siedzib.

pap, ss, ab

Czytaj także

 0

Czytaj także