Szydło i May spotkały się w Tallinie. Zapowiadają polsko-brytyjskie konsultacje

Szydło i May spotkały się w Tallinie. Zapowiadają polsko-brytyjskie konsultacje

Strona polska i brytyjska na spotkaniu w Tallinie
Strona polska i brytyjska na spotkaniu w Tallinie / Źródło: Twitter / @PremierRP
W piątek w stolicy Estonii rozpoczął się nieformalny szczyt UE z udziałem premier Szydło. Przy okazji głowa polskiego rządu spotkała się na osobności z premier Wielkiej Brytanii Theresą May. Zorganizowano też spotkanie w ramach grupy V4.

29 września 2017 r. prezydencja estońska organizuje Talliński Szczyt Cyfrowy z udziałem szefów państw i rządów UE. Szczyt ten to pierwsze spotkanie na tak wysokim szczeblu poświęcone wyłącznie kwestiom cyfrowym. Chodzi przede wszystkim o zdefiniowanie wyzwań związanych z rozwojem gospodarki cyfrowej oraz obszarów wspólnego zaangażowania UE w tym sektorze. Na spotkanie udała się także premier Beata Szydło, która w planach miała jeszcze osobne spotkanie z szefową brytyjskiego rządu Theresą May. Zapowiedziała, że 21 grudnia odbędą się polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe w Warszawie.

twitter

– Spotkaliśmy się w Tallinie, by rozmawiać o przyszłości Europy. Podczas dwóch sesji rozmawiamy po pierwsze o rozwoju, a po drugie o bezpieczeństwie – mówiła na konferencji prasowej premier Szydło. „Spotkałam się z premier Theresą May. Rozmawiałyśmy m.in. o propozycjach złożonych przez nią nt. Brexitu” – poinformowała także na Twitterze. „Spotkałam się także z szefami państw Grupy Wyszehradzkiej #V4, omawialiśmy bieżące sprawy z agendy Unii Europejskiej” – dodała.

twitter

Szczyt Cyfrowy

Organizacja szczytu cyfrowego wychodzi naprzeciw polskim postulatom wyrażonym m.in. we wspólnym liście do przewodniczącego RE z czerwca br., zainicjowanym przez Polskę oraz podpisanym przez 16 państw członkowskich UE. Szczyt będzie okazją do zaprezentowania polskiego stanowiska dot. priorytetów agendy cyfrowej. Polska podkreśla pozytywne znaczenie agendy cyfrowej dla przyszłości samej UE jako projektu politycznego. Polsce zależy na zapewnieniu swobodnego przepływu danych, jako źródła wspólnych korzyści dla wszystkich uczestników jednolitego rynku oraz na rozwoju kompetencji cyfrowych jako istotnego składnika cyfrowej transformacji. Popieramy rozwój infrastruktury niezbędnej dla transformacji cyfrowej, w tym działania zmierzające do powszechnego wdrożenia sieci 5G jako nowego standardu łączności ruchomej, a także prace na rzecz ograniczenia nadmiernych regulacji i kosztów wdrożenia tej sieci.

Rząd RP pozytywnie ocenia działania mające na celu zapewnienie otwartej, wolnej i bezpiecznej cyberprzestrzeni. Popiera koordynację działań na rzecz cyberbezpieczeństwa w ramach UE oraz pogłębioną współpracę z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, m.in. NATO.

Deklaracje May złożone we Florencji

We Florencji na spotkaniu poświęconym przyszłym relacjom Unii Europejskiej z Wielką Brytanią Theresa May podkreśliła, że opuszczenie przez Wielką Brytanię UE będzie „przełomowym momentem w historii narodu”. – Nasze życie po Brexicie będzie zupełnie inne, ale my zostaniemy takimi samymi ludźmi. Będą się dla nas liczyć takie same wartości – tłumaczyła. Szefowa rządu zaznaczyła, że„jej kraj zawsze będzie stawał w obronie europejskich wartości, ponieważ Brexit oznacza wyjście z Unii Europejskiej, ale nie z Europy”.May dodała, że ma nadzieję, iż wcześniejsze ustalenia dotyczące polityki obronnej oraz bezpieczeństwa pozostaną w mocy. Zadeklarowała, że Brexit nie wpłynie na zmianę stanowiska Wielkiej Brytanii w najbardziej palących kwestiach takich jak walka z terroryzmem czy kryzysem migracyjnym.

– Nadal chcemy zostać najbliższym przyjacielem oraz partnerem UE. Chcemy, aby obywatele Unii Europejskiej mogli pozostać w naszym kraju również po Brexicie – powiedziała May. Premier zaznaczyła, że ma nadzieję, iż porozumienie w tej sprawie zostanie jak najszybciej zawarte. Polityk zapewniła, że „prawa obywateli UE zostaną wpisane do brytyjskiego systemu prawnego”. Ponadto, szefowa brytyjskiego rządu podkreśliła, że Brytyjczycy są gotowi na przyznanie Trybunałowi Sprawiedliwości UE roli w rozpatrywaniu spraw, które odnoszą się do ochrony praw obywateli UE, którzy po Brexicie pozostaną na terenie Wielkiej Brytanii. May zadeklarowała, że chciałaby, aby Wielka Brytania i Unia Europejska zachowały wzajemny dostęp do rynków.

Z przemówienia premier May wynikało, że zostanie wprowadzony dwuletni okres przejściowy, który zostanie przeznaczony na dostosowanie przepisów i praktyczne ich wprowadzenie. May oceniła, że „przyszłość Wielkiej Brytanii po Brexicie będzie świetlana”. – Jeśli uda nam się osiągnąć porozumienie końcowe, wówczas zapomnimy o różnicach, z którymi się mierzyliśmy i będziemy mogli przezwyciężyć wszystkie trudności – podkreśliła.

Czytaj też:
Przemówienie premier May. Padła ważna deklaracja w sprawie obecności obywateli UE na Wyspach

Źródło: Twitter / @PremierRP
 2

Czytaj także