Prezydent Warszawy zaskarżyła ustalenia komisji weryfikacyjnej. „To działanie stojące w sprzeczności z interesem miasta”

Prezydent Warszawy zaskarżyła ustalenia komisji weryfikacyjnej. „To działanie stojące w sprzeczności z interesem miasta”

Warszawa
Warszawa / Źródło: Fotolia / TTstudio
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zaskarżyła do sądu ustalenia komisji weryfikacyjnej, na podstawie których przywrócono miastu kilka nieruchomości utraconych w wyniku „dzikiej” reprywatyzacji – donosi Onet.

Portal informuje, że 10 października 2017 roku Miasto Stołeczne Warszawa, którego reprezentowała Hanna Gronkiewicz-Waltz złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pięć skarg na uzasadnienie decyzji komisji weryfikacyjnej, dotyczące uchylenia reprywatyzacji oraz odmowy uwzględnienia wniosku dekretowego. Chodzi o: Chmielną 70, Sienną 29 oraz Twardą 8 i 10.

Zarzuty, jakie prezydent skierowała do sądu przeciwko komisji dotyczą m.in. bierności prezydenta Warszawy w wyżej wymienionych sprawach, nieustalenia w sposób prawidłowy kręgu stron postępowania dekretowego, zaniechania czynności dowodowych, czy akceptowanie przez ścisłe kierownictwo urzędu warszawskiego, w tym prezydent Warszawy, wydawanie decyzji reprywatyzacyjnych.

Ministerstwo sprawiedliwości w rozmowie z Onetem zaznaczyło, że Hanna Gronkiewicz-Waltz chce doprowadzić do uchylenia decyzji wydanych przez komisję, co oznaczać będzie zwrot nieruchomości handlarzom roszczeń. „(...) Jest to działanie stojące w sprzeczności z interesem miasta, które dzięki tym decyzjom odzyskało zreprywatyzowane nielegalnie grunty i nieruchomości” – informuje resort w odpowiedzi przesłanej do portalu Onet.

Ratusz z kolei przekonuje, że działania prezydent absolutnie przeczą tej tezie. 'W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy miasto złożyło do prokuratury 53 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, przeprowadziliśmy wewnętrzny audyt, biuro gospodarki zostało rozwiązane, a jego kierownictwo dyscyplinarnie zwolnione. Przesłaliśmy komisji ponad 200 pism i 8 metrów bieżących dokumentów dotyczących poszczególnych spraw. To są konkretne działania, które pokazują zaangażowanie pani prezydent w wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z reprywatyzacją„ – przekazał rzecznik prasowy ratusza Bartosz Milczarczyk.

Czytaj także

 20