Sześć nowych ustaw z podpisem prezydenta. Jakie zmiany zostaną wprowadzone w życie?

Sześć nowych ustaw z podpisem prezydenta. Jakie zmiany zostaną wprowadzone w życie?

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda / Źródło: fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP
Prezydent Andrzej Duda podpisał sześć ustaw m.in. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz powołaniu narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to nowa instytucja, która pojawi się dzięki podpisowi prezydenta. Jej zadaniem będzie realizacja programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Narodowy Instytut Wolności – jako agencja wykonawcza – ma wdrażać politykę państwa w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartą na zasadach otwartości, konkurencyjności i przejrzystości. Siedziba organizacji będzie się znajdowała w Warszawie.

Do zadań Narodowego Instytutu Wolności należeć będą m.in. działania na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w szczególności przez zwiększanie instytucjonalnej sprawności organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, ich niezależności oraz profesjonalizmu, przy jednoczesnym zachowaniu ich obywatelskiego charakteru. Instytut będzie także prowadził programy wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, m.in. przez wspieranie pozyskiwania przez nie środków pozabudżetowych na działalność w obszarze wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania rozwoju kadr, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariuszy i społeczników.

Po podpisie prezydenta w życie wejdzie również ustawa o zmianie statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Reguluje ona kwestie związane z odprawami pośmiertnymi i rentami rodzinnymi dla bliskich sędziego. Andrzej Duda podpisał także ustawę o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Polskiej Wsi oraz zmiany w kodeksie wykroczeń dotyczące kar za wywołanie fałszywego alarmu i blokowanie dostępu do numerów alarmowych.

Wśród ustaw podpisanych przez prezydenta znalazła się również nowelizacja kodeksu ruchu drogowego, która przspiesza wejście w życie przepisów umożliwiających wdrożenie Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0).

Czytaj także

 7