Ministerstwo opublikowało projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej

Ministerstwo opublikowało projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej

Patryk Jaki
Patryk Jaki / Źródło: Newspix.pl / Paweł Stępniewski
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Trafi teraz do szerokich konsultacji, a po uzyskaniu stosownego podpisu pod projektem uprawnionych osób, stanie się rządowym i trafi do Rządowego Centrum Legislacji.

„To pierwszy po 1989 roku kompleksowy projekt ustawy pozwalający definitywnie uregulować kwestie reprywatyzacji dóbr przejętych przez władze komunistyczne po 1944 roku. Nowa ustawa zakończy wszelkie patologiczne zjawiska, które przyjęły formę dzikiej reprywatyzacji. Ostatecznie utraci moc dekret Bieruta” – czytamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej zakłada m.in., że:

 • dawni właściciele nieruchomości będą mogli liczyć na odszkodowania, które będą naliczane od wartości nieruchomości w dniu jej nacjonalizacji
 • nie będzie oddawania ziemi lub nieruchomości przez państwo w naturze
 • czas przewidziany na zgłoszenie roszczeń to 12 miesięcy
 • znika instytucja kuratorów, nie będzie również możliwe odzyskiwanie roszczeń przez osoby zmarłe czy reaktywowane spółki oraz jedynie przez osoby spokrewnione w 1 linii oraz małżonków
 • całkowicie zakazane będzie oddawanie kamienic, w których mieszkają lokatorzy
 • nieruchomości, które zostaną opuszczone po okresie 12 miesięcy miałyby przejść na rzecz Skarbu Państwa
 • zapisy Dekretu Bieruta przestają obowiązywać z dniem wejścia w życie ustawy
 • w przypadku, gdy doszło do naruszenia prawa istnieje opcja tzw, możliwości wznowieniowej, która pozwala na ponowne rozpatrzenie sprawy

Czytaj także:
Jaki zaprezentował projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej. „Koniec oddawania kamienic z lokatorami”

Czytaj także

 1
 • diabeł tkwi w szczegółach .
  ile tego odszkodowania i jak to się ma do sprawiedliwości społecznej , które mówi grab zagrabione .