SKW nie ujawni, jak często sięgała po billingi. „Ujawnienie danych może zagrażać bezpieczeństwu kraju”

SKW nie ujawni, jak często sięgała po billingi. „Ujawnienie danych może zagrażać bezpieczeństwu kraju”

Naczelny Sąd Administracyjny
Naczelny Sąd Administracyjny / Źródło: Wikimedia Commons / Adrian Grycuk
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji Panoptykon na decyzję Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Sprawa dotyczy odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Sprawa ciągnęła się od 2014 roku. Fundacja Panoptykon zwróciła się do Służby Kontrwywiadu Wojskowego z zapytaniem o to, ile razy służba zwracała się do operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej o udostępnienie danych oraz ile razy sięgała po dane użytkowników usług świadczonych drogą elektroniczną. SKW odmówiła dostępu do tych danych twierdząc, że nie są one informacją publiczną. Po przegranych sprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym SKW nadal odmawiała fundacji dostępu do danych twierdząc, że informacje te są objęte tajemnicą, której ujawnienie może zagrażać bezpieczeństwu Polski.

W piątek 10 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny oddał skargę fundacji Panoptykon dotycząca odmowy dostępu do danych. „Przez wiele lat sądy stały jednoznacznie na stanowisku, że statystyki działania służb specjalnych są informacją publiczną. Naczelny Sąd Administracyjny uznawał nawet, że im większe uprawnienia mają służby, tym społeczna kontrola nad ich działaniem jest bardziej potrzebna” – napisała fundacja w oficjalnym oświadczeniu. Przedstawiciele Panoptykonu podkreślili, że w ich opinii „dzisiaj ta logika, którą gorąco popieramy, jest w odwrocie”. „Zastępuje ją stwierdzenie, że „trwa wojna świata zachodniego z państwem islamskim”, że wojna na Ukrainie, i że tajne przez poufne. Stanowisko to prowadzi do paradoksalnych wniosków, bo czy fakt, że inne służby (np. ABW) odpowiedziały na te same pytania, na które nie chce odpowiedzieć SKW, oznacza, że spowodowały zagrożenie dla Polski?” – zastanawia się organizacja w komunikacie.

Czytaj także

 0