USA uznały Jerozolimę za stolicę Izraela. Polskie MSZ apeluje o „rozmowy pokojowe”

USA uznały Jerozolimę za stolicę Izraela. Polskie MSZ apeluje o „rozmowy pokojowe”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Źródło: msz.gov.pl
„Polska opowiada się za politycznym rozwiązaniem konfliktu palestyńsko-izraelskiego w oparciu o model dwupaństwowy” – ogłosiło polskie MSZ w związku z uznaniem przez USA Jerozolimy jako stolicy Izraela.

MSZ podkreśla, że „osiągnięcie porozumienia w tej kwestii jest możliwe jedynie w drodze rozmów pokojowych”. Zwraca również uwagę na fakt, że kluczowym jego elementem powinno być określenie statusu prawnego Jerozolimy, zakładające wzajemne uznanie związków historycznych i praw narodowych obu stron do miasta oraz uwzględniające szczególne znaczenie tego miejsca dla historii trzech religii monoteistycznych.

„Zgodnie z Rezolucją ZO NZ nr 181(1947), która przewidywała podział historycznej Palestyny na dwa państwa: arabskie i żydowskie, Jerozolima miała zostać ustanowiona oddzielnym podmiotem o statusie międzynarodowym (corpus separatum). Ze względu na uwarunkowania międzynarodowe Rezolucja ta nie została jednak wykonana. Niezależnie od tego większość państw członkowskich ONZ i organizacji międzynarodowych nie uznała suwerenności Izraela we wschodniej Jerozolimie po jej włączeniu przez Izrael w 1967 w wyniku wojny sześciodniowej”.

MSZ przekonuje, że z ostrożnością odnosi się do wszelkich działań wpływających na międzynarodowy status Jerozolimy, przed osiągnięciem ostatecznego porozumienia pokojowego między stronami konfliktu.

Czytaj także:
USA uznały Jerozolimę za stolicę Izraela. Hamas mówi o „otwarciu bram piekieł”, papież Franciszek wyraża „głębokie zaniepokojenie”

Czytaj także

 1