Bezprawne dotacje dla TVP z budżetu państwa? Fundacja Obrony Demokracji składa wniosek do KE

Bezprawne dotacje dla TVP z budżetu państwa? Fundacja Obrony Demokracji składa wniosek do KE

Siedziba TVP
Siedziba TVP / Źródło: Newspix.pl / fot. Marek Konrad/FOTONEWS
Fundacja Obrony Demokracji zwróciła się z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zbadanie zgodności obowiązujących zasad finansowania TVP z prawem unijnym. Celem tych działań, ma być zwrot przez TVP milionów dotacji, które zdaniem Fundacji zostały bezprawnie przyznane z budżetu państwa.

„W obliczu utraty przez TVP S.A roli telewizji publicznej faworyzowanie tego podmiotu wobec stacji komercyjnych wydaje się nieuzasadnione. Corocznie przyznawana przez rząd wielomilionowa dotacja może naruszać zasady konkurencyjności z uwagi na nieuzasadnioną pomoc publiczną niezgodną z prawem Unii Europejskiej” – czytamy w oświadczeniu, pod którym podpisał się dr Lech Haydukiewicz, prezes Fundacji Obrony Demokracji.

Podkreślono, że w 2017 r. TVP otrzymała 800 mln zł wsparcia w formie pożyczki, a w znowelizowanym budżecie państwa na media publiczne przeznaczono łącznie ponad 1 miliard zł.

„Przynosząca pod rządami Jacka Kurskiego straty finansowe TVP S.A w ciągu ostatnich 2 lat została przekształcona w telewizję partyjną stanowiącą tubę propagandową obozu skupionego wokół PiS. Zwolnienie z pracy niezależnych dziennikarzy, bezkrytyczne wsparcie działań rządu oraz nieustające ataki na opozycję to dowody na utratę obiektywizmu i pluralizmu mediów publicznych. Działania te naruszają Ustawę o radiofonii i telewizji”.

Haydukiewicz w komunikacie zauważył, że jednym z przykładów polityki Jacka Kurskiego jest odrzucenie spotów reklamujących książkę Romana Giertycha.

/ Źródło: WPROST.pl / Fundacja Obrony Demokracji

Czytaj także

 2