Departament Stanu USA krytycznie o reformach PiS. „Mamy nadzieję, iż Polska utrzyma silne instytucje demokratyczne”

Departament Stanu USA krytycznie o reformach PiS. „Mamy nadzieję, iż Polska utrzyma silne instytucje demokratyczne”

Siedziba amerykańskiego Departamentu Stanu
Siedziba amerykańskiego Departamentu Stanu Źródło:Wikimedia Commons / AgnosticPreachersKid
TVN24 przytoczył opinię amerykańskiego Departamentu Stanu w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości. W związku ze zmianami kilka dni temu Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu procedury z artykułu 7. TUE.

Amerykański Departament Stanu podkreślił w oświadczeniu, że „Polska jest ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i Ameryka szanuje decyzje demokratycznie wybranego rządu”. Resort dyplomacji USA zaznaczył jednak, że „ma nadzieję, iż Polska utrzyma silne instytucje demokratyczne”. „Stany Zjednoczone zwracają uwagę na to, że reformy wymiaru sprawiedliwości powinny być przeprowadzone zgodnie z polską konstytucją i z poszanowaniem niezależności sądownictwa i podziału władz” – zaznaczył amerykański Departament Stanu.

Co zakłada ustawa o KRS?

Ustawa wprowadza zmiany w sposobie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa poprzez przyznanie obywatelom, obok sędziów, prawa wyłaniania kandydatów na członków Rady. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów mają być: grupa co najmniej 2000 obywateli oraz grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Ustawa nakłada na Marszałka Sejmu obowiązek ustalenia w drodze zarządzenia sposobu zgłaszania przez obywateli kandydatów na członka KRS. Sejm ma dokonywać wyboru, spośród zgłoszonych kandydatów, większością 3/5 głosów. Ponadto ustawa przewiduje odstąpienie od zasady kadencji indywidualnych i zastępuje ją wyborem sędziów na wspólną czteroletnią kadencję.

Co zakłada ustawa o SN?

Przedstawione przez Prezydenta rozwiązania dotyczą m.in.: wprowadzenia instytucji skargi nadzwyczajnej, udziału ławników w niektórych postępowaniach prowadzonych przed SN, statusu sędziów SN oraz wieku i trybu przechodzenia przez nich w stan spoczynku. Reorganizacji ma również ulec struktura Sądu Najwyższego poprzez wyodrębnienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej.

KE uruchomiła wobec Polski „opcję atomową”

Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski art. 7 TUE. Kolegium komisarzy podjęło również decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko polskiemu rządowi do Trybunału Sprawiedliwości z tytułu naruszenia prawa UE. W swoim zaleceniu Komisja wezwała władze polskie do rozwiązania wskazanych problemów w terminie trzech miesięcy.

Źródło: TVN24