Brudziński, Czerwińska, Emilewicz. Kim są nowi ministrowie w rządzie Morawieckiego?

Brudziński, Czerwińska, Emilewicz. Kim są nowi ministrowie w rządzie Morawieckiego?

Posiedzenie nowego rządu
Posiedzenie nowego rządu / Źródło: Twitter / @pisorgpl
We wtorek 9 stycznia ogłoszono zmiany na stanowiskach szefów resortów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Nowi ministrowie powołani zostali w resortach: spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej, infrastruktury, spraw zagranicznych, finansów, przedsiębiorczości i technologii, inwestycji i rozwoju, zdrowia oraz środowiska.

Joachim Brudziński został nowym szefem MSWiA. Z wykształcenia jest politologiem, od 1991 roku należał do Porozumienia Centrum, następnie przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2002-206 był prezesem zachodniopomorskiego zarządu regionalnego partii, w 2005 roku został wybrany na posła V kadencji w okręgu szczecińskim. Od 2009 roku piastuje funkcję przewodniczącego komitetu wykonawczego PiS, w Sejmie VIII kadencji został wybrany na wicemarszałka.

Nowym ministrem obrony narodowej został Mariusz Błaszczak. Z wykształcenia jest historykiem, wcześniej pełnił on funkcję szefa MSWiA. W latach 2010-2015 był przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PiS z rekomendacji Jarosława Kaczyńskiego. Od 2005 do 2007 roku pełnił funkcję Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Andrzej Adamczyk, nowy minister infrastruktury, z wykształcenia jest ekonomistą. Wchodzi w skład Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w latach 1998-2005 był radnym Powiatu Krakowskiego. Członkiem PiS został w 2001 roku, pełnił funkcję szefa struktur partii w Okręgu Krakowskim.

Kierownictwo nad MSZ objął Jacek Czaputowicz. Z wykształcenia politolog, w latach 2008-2012 był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zaś w latach 2017-2018 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz kierownik Zakładu Metodologii Badań Europejskich Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał również w Collegium Civitas oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ekonomistka Teresa Czerwińska została szefową resortu finansów. Była zatrudniona w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości w Sopocie oraz Sopockiej Szkole Wyższej. W latach 2015-2018 została sekretarzem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Od 2015 do 2017 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, między 2017 a 2018 rokiem była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.

Jadwiga Emilewicz, nowy minister przedsiębiorczości i technologii, ma wykształcenie politologiczne. W latach 1998-2002 była radcą Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Spraw Zagranicznych, w 2013 roku przystąpiła do powołanej Polski Razem Jarosława Gowina. Dwa lata później objęła funkcję wiceprezesa tego ugrupowania. Od 2015 roku była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. Po przekształceniu Polski Razem w Porozumienie pozostała wiceprezesem partii.

Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, z wykształcenia inżynier, w latach 2003-2005 był prezesem zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości. Od 2005 do 2008 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zaś od 2015 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Łukasz Szumowski, świeżo mianowany minister zdrowia, jest lekarzem kardiologiem i profesorem nauk medycznych. Kierował on Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Był też członkiem m.in. European Heart Rhythm Association Training Fellowships Committee, Innovation Committee, a także zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szumowski był dotychczas podsekretarzem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk od 1992 do 2003 roku należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W latach 2006-2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego. Pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa od 15 września do 31 grudnia 2016 roku. Z wykształcenia jest matematykiem.

Źródło: premier.gov.pl
 1

Czytaj także