„Iustitia” wykluczy ze swych szeregów sędziów przyjmujących stanowiska od ministra sprawiedliwości

„Iustitia” wykluczy ze swych szeregów sędziów przyjmujących stanowiska od ministra sprawiedliwości

Atrybut sędziego, zdjęcie ilustracyjne Źródło:X-news
Stowarzyszenie Iustitia zaapelowało, żeby nie brać udziału w „niezgodnej z zasadami obowiązującymi sędziów procedurze, w której istotny głos ma polityk”. – A nie wszyscy sędziowie do tego apelu się nie dostosowali – powiedział Bartłomiej Przymusiński z poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Stowarzyszenie chce wykluczyć sędziów, którzy przyjmują stanowiska po odwołanych przez ministra Ziobrę prezesach sądów. Przymusiński powiedział, że sędziowie przyjmując propozycję z resortu, postępują wbrew celom stowarzyszenia "Iustitia", które dąży m.in. do umocnienia niezależności władzy sądowniczej.

– Do stowarzyszenia należy ponad 3,5 tysiąca sędziów. Przytłaczająca większość to są sędziowie, którzy nie biorą udziału w tej procedurze. Od wielu członków słyszymy, że odmawiają przyjęcia proponowanych im stanowisk – mówił Przymusiński, dodając, że przypadki przyjęcia nominacji od ministra sprawiedliwości stanowią margines.

12 sierpnia ubiegłego roku w życie weszła nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych, która m. in. zwiększyła uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sądów „mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Źródło: X-news