Apel KRS: Żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w wyborze nowych członków Rady

Apel KRS: Żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w wyborze nowych członków Rady

Siedziba KRS, ul. Rakowiecka 30
Siedziba KRS, ul. Rakowiecka 30 Źródło:Wikimedia Commons / Adrian Grycuk
Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła się do wszystkich sędziów z apelem o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach członków tej instytucji.

W oficjalnym oświadczeniu Krajowa Rada Sądownictwa przypomniała, że „przepisy przyznające Sejmowi kompetencję do wyboru sędziów w skład Rady zostały ocenione jako naruszające Konstytucję RP przez Krajową Radę Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich, organy prawniczych samorządów zawodowych, stowarzyszenia zrzeszające sędziów oraz licznych przedstawicieli polskiej nauki prawa”. „O niezgodności tych przepisów z międzynarodowymi standardami ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów świadczą wystąpienia Komisji Weneckiej Rady Europy, Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa oraz organizacji pozarządowych” – dodano. W ocenie Rady, „aby dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu, żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w wyborze nowych członków Rady przez Sejm”.

Ustawa o KRS

Przypomnijmy, nowelizacja ustawy o KRS wprowadza wybór przez Sejm 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję. Do tej pory byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie. Każdy klub może wskazać jednego kandydata do składu Rady. Sejm wybiera członków KRS większością 3/5 głosów. Listę, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub, sporządza sejmowa komisja. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Źródło: WPROST.pl