Prezydent podpisał ustawę, która likwiduje Biuro Ochrony Rządu. Czym będzie wyróżniać się SOP?

Prezydent podpisał ustawę, która likwiduje Biuro Ochrony Rządu. Czym będzie wyróżniać się SOP?

Andrzej Duda w otoczeniu funkcjonariuszy BOR i Straży Marszałkowskiej
Andrzej Duda w otoczeniu funkcjonariuszy BOR i Straży Marszałkowskiej Źródło:Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Prezydent Andrzej Duda swoim podpisem zakończył istnienie BOR-u i powołał do życia SOP. Czym Służba Ochrony Państwa ma różnić się od Biura Ochrony Rządu?

Zgodnie z czynionymi od miesięcy zapowiedziami polityków PiS, BOR przekształca się w SOP. Nowa służba będzie odpowiedzialna za ochronę osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Jej pracą kierował będzie komendant, który otrzyma status centralnego organu administracji rządowej. Już w lipcu ubiegłego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało, że Służba Ochrony Państwa będzie liczniejsza od BOR. Projekt przewiduje, że ochroną objętych zostanie więcej obiektów administracji rządowej. Obecnie za ich bezpieczeństwo odpowiedzialne są niejednokrotnie firmy ochroniarskie. SOP uzyska możliwość pracy operacyjno-rozpoznawczej. Do tej pory BOR uzależniony był od informacji, które otrzymywał od innych służb. W uzasadnionych przypadkach Służba Ochrony Państwa będzie mogła korzystać z pomocy innych formacji m.in. Policji, Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej.

Pracą SOP będzie kierował komendant. Nowością jest to, że otrzyma on status centralnego organu administracji rządowej, co ma przyspieszyć i usprawnić proces decyzyjny. To on określi zakres ochrony, jakim należy objąć określoną osobę. Do tej pory odpowiedzialny był za to minister spraw wewnętrznych i administracji. Natomiast o tym kto będzie chroniony, poza przypadkami wskazanymi wprost w ustawie, jak dotychczas będzie decydował minister właściwy do spraw wewnętrznych. Komendant będzie także mógł wydawać pozwolenia na przywóz i posiadanie broni przez funkcjonariuszy ochraniających zagraniczne delegacje.

Ustawa doprecyzowuje też, kto z zagranicznych gości otrzyma ochronę polskich funkcjonariuszy SOP. Wynika z niej, że objęte nią zostaną delegację, w których znajdują się głowy państw, szefowie rządów i ich zastępcy, przewodniczący parlamentów lub izb parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych. W uzasadnionych przypadkach ten katalog będzie można poszerzyć. Szef BOR podkreślił, że SOP będzie formacją o o charakterze ściśle policyjnym i będzie miała podobne uprawnienia do innych takich formacji.

Ustawa przewiduje również nowe rozwiązania związane z naborem. Kandydaci i funkcjonariusze będą mogli być poddawani badaniom na wariografie czyli popularnym wykrywaczu kłamstw. Podobne rozwiązanie stosowane jest teraz w trakcie naboru do Straży Granicznej i części innych służb. Przepisy pozwolą też pozyskać do służby w SOP funkcjonariuszy pracujących obecnie w innych formacjach mundurowych m.in. Policji, SG czy PSP.

Źródło: WPROST.pl