Premier będzie odpowiadał za politykę mieszkaniową? Trwają prace nad nowelizacją ustawy

Premier będzie odpowiadał za politykę mieszkaniową? Trwają prace nad nowelizacją ustawy

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki / Źródło: Newspix.pl / FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI
Zgodnie z nowym projektem noweli ustawy o działach administracji rządowej, Prezes Rady Ministrów ma odpowiadać za wyznaczenie celów oraz realizację polityki mieszkaniowej.

Projekt dodaje do obecnej ustawy o działach administracji z 4 września 1997 roku następujący zapis: „Prezes Rady Ministrów określa cele i środki polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzoruje ich realizację”. „Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa realizujący do tego dnia zadania z zakresu określania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzoru nad ich realizacją, stają się członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” – czytamy w projekcie opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

W uzasadnieniu nowelizacji możemy znaleźć informację, że zmiany zostaną podjęte w celu „lepszej koordynacji polityki Państwa” w ważnym dla rozwoju społeczno-gospodarczego sektorze mieszkaniowym. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej realizuje dwa istotne cele: uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz wytyczenie głównych kierunków działań związanych z polityką mieszkaniową państwa” – czytamy.

Obecnie kwestiami dotyczącymi określania celów i środków polityki mieszkaniowej zajmuje się Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Gdyby zmiana weszła w życie, nadzór nad polityką mieszkaniową trafiłby bezpośrednio do kancelarii premiera, natomiast za sprawy architektury oraz estetyki przestrzeni publicznej odpowiadałoby Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj także

 0