Senator Kogut wydał oświadczenie. Domaga się postawienia mu zarzutów

Senator Kogut wydał oświadczenie. Domaga się postawienia mu zarzutów

Stanisław Kogut
Stanisław Kogut / Źródło: Newspix.pl
Senator PiS Stanisław Kogut wydał oświadczenie, w którym domaga się, aby zostały mu postawione zarzuty. W ten sposób polityk chce sobie zapewnić prawo do obrony.

Senator PiS Stanisław Kogut wydał oświadczenie, w którym podziękował senatorom za przychylne głosowanie w jego sprawie. W dalszej części komunikatu polityk PiS dodał jednak, że chciałby, aby prokurator postawił mu niezwłocznie zarzuty, ponieważ tylko w ten sposób będzie mógł się bronić. Polityk twierdzi, że w ten sposób została pominięta zasada równego traktowania wobec prawa. Kogut dodaje, że w okresie od 19 grudnia do 19 stycznia nie zostały podjęte w jego sprawie żadne czynności procesowe. „W tej sytuacji odnoszę wrażenie, że jedynym podmiotem, który chce najszybszego wyjaśnienia w tej sprawie jestem jedynie ja sam” – zaznaczył dodając, że wyraził chęć pełnej współpracy ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się śledztwem w jego sprawie.

Sprawa Stanisława Koguta

W Senacie nie wyrażono zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie parlamentarzysty Stanisława Koguta. Za głosowało 32 senatorów, przeciw 37, wstrzymało się od głosu 19 senatorów. O tym, by przychylić się do wniosku prokuratury w sprawie zatrzymania polityka mówił przed posiedzeniem Senatu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak poinformowała Beata Mazurek, kierownictwo PiS krytycznie ocenia decyzję w sprawie senatora.

Zatrzymany syn senatora

19 grudnia funkcjonariusze CBA zatrzymali pięciu podejrzanych o korupcję. wnioski o areszt dla czterech podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych na łączną kwotę blisko 1,2 mln zł skierowała do sądu Prokuratura Regionalna w Katowicach. Wśród podejrzanych jest syn senatora Stanisława Koguta, Grzegorz K.

Akcja CBA

Postępowanie prowadzone przez CBA dotyczy udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne. Skrupulatnie zebrany w ciągu dwóch lat materiał zobligował CBA do wszczęcia śledztwa w maju 2017 roku. Dowody to m.in. podsłuchy oraz zeznania świadków. Prokuratura wspólnie z CBA ustaliła, że materiał ten uzasadnia skierowanie do Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz przepisów Kodeksu postępowania karnego, wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora RP Stanisława Koguta, którego nazwisko pojawia się w związku z korupcyjnym działaniem zatrzymanych osób.

Zarzuty wobec senatora

Kogut miał wywrzeć wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, które dotyczyło wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Cracovia i kina Kijów w Krakowie. W zamian za to senator miał przyjąć obietnicę udzielenia prezydentowi miasta korzyści majątkowej o znacznej wartości, w kwocie 1 miliona złotych. Drugi zarzut dotyczy przyjęcia przez senatora korzyści majątkowej, o wartości co najmniej 170 tysięcy złotych, za pomoc w rozwiązaniu sprawy pomiędzy PKP a innym podmiotem gospodarczym. Senator miał się także podjąć pośrednictwa przy załatwianiu sprawy penitencjarnej skazanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Powołując się na wpływy w Areszcie Śledczym w Krakowie, senator miał pośredniczyć w zamianie sposobu odbywania kary przez skazanego na lżejszy system półotwarty, w zamian za korzyść majątkową o wartości co najmniej 24 tysięcy złotych.

Czytaj także

 1
  • Mieliśmy już wprawdzie nawet prezydenta po zawodówce, ale tylko przez jedną - na szczęście - kadencję. Pan Kogut jest senatorem Najjaśniejszej już czwartą.
    Nie jestem za ograniczeniem senatorom liczby kadencji, ani też biernego prawa wyborczego osobom z niskim cenzusem wykształcenia, ale przywódcy polityczni powinni się zastanowić, czy takie osoby zasługują na mandat senatorski.
    Obecnym swoim zachowaniem pan Kogut potwierdza celowość zastosowania wobec niego aresztu prewencyjnego. Jak widać, zamiar mataczenia z jego strony w przypadku zapoznania się z treścią oskarżenia jest jak najbardziej realny.