KE pozywa Polskę za niewdrożenie przepisów

KE pozywa Polskę za niewdrożenie przepisów

Budynek Komisji Europejskiej
Budynek Komisji Europejskiej / Źródło: Newspix.pl / ABACA
Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ma to związek z wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego.

Z komunikatu wynika, że KE postanowiła dzisiaj „wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce, w związku z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia o pełnej transpozycji (częściowy brak transpozycji) do prawa krajowego przepisów UE, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych, dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym”. Za każdy dzień opóźnienia Polsce grozi kara finansowa w wysokości 87 612 euro. Państwa UE miały dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego do 10 kwietnia 2016 roku.

Pod lupą KE wydatki w sektorze obrony

Ponadto Komisja Europejska rozpoczęła także postępowanie wobec Polski, Danii, Włoch, Holandii i Portugalii o naruszenie unijnego prawa, w sprawie zamówień publicznych w sektorze obrony. – Zapewnienie wydajnego wydatkowania publicznych środków na obronę, leży w interesie wszystkich: władz publicznych, przemysłu i co najważniejsze, naszych obywateli – powiedziała unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska.

Czytaj także

 2
  • Polska wstanie z kolan , a jej głos będzie słyszalny ( z wypowiedzi bardzo ważnej osoby ) .
    •  
      Czyli mamy dwa lata w kark?? 365x2x90 000 euro- potrzebna ciezarowka. Alez sie ta Binkowska stara!!