Prokuratura wnioskuje o areszt dla burmistrza Pułtuska i dwóch biznesmenów

Prokuratura wnioskuje o areszt dla burmistrza Pułtuska i dwóch biznesmenów

Klatka schodowa jednego z polskich aresztów śledczych (zdj. ilustracyjne)
Klatka schodowa jednego z polskich aresztów śledczych (zdj. ilustracyjne) / Źródło: Newspix.pl / MIROSLAW PIESLAK
W czwartek 1 lutego Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Burmistrza Miasta Pułtusk i dwóch przedsiębiorców. Zostali oni zatrzymani 30 stycznia 2018 roku.

„W wyniku analizy materiału dowodowego, w tym przeprowadzonych czynności w dniach 30 – 31 stycznia 2018 roku, Burmistrzowi Miasta Pułtusk uzupełniono postanowienie o przedstawieniu zarzutów o czyn z art. 228 par. 3 i 5 kodeksu karnego, to jest przyjęcie oraz żądanie korzyści majątkowej znacznej wartości” – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Śledczy uzasadniają, że środki zapobiegawcze zastosowano w związku z dużym prawdopodobieństwem popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im przestępstw. „Prokurator wskazał, iż zachodzi również uzasadniona obawa, że podejrzani, pozostając na wolności, mogą w bezprawny sposób wpływać na bieg postępowania karnego poprzez mataczenie w sprawie, między innymi nakłaniać do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień” – wskazano w oświadczeniu.

Uzasadnieniem dla zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego jest również grożąca podejrzanym wysoka kara w wymiarze do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec 2 podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach 70 tysięcy złotych i 40 tysięcy złotych, oddania pod dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

/ Źródło: Prokuratura Krajowa

Czytaj także

 0