Niemieckie media krytykują nowelizację ustawy o IPN. Piszą o „Żydach zdradzonych przez Polaków”

Niemieckie media krytykują nowelizację ustawy o IPN. Piszą o „Żydach zdradzonych przez Polaków”

Gazety
Gazety / Źródło: Fotolia / fot. Tobif82
Niemieckie media krytykują nowelizację ustawy o IPN. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zaznacza, że wśród Żydów, którzy przeżyli Holokaust, są „tacy, którzy zostali uratowani przez Polaków, oraz tacy, którzy zostali zdradzeni”.

W artykule na łamach FAZ podkreślono, że „niemieckie zbrodnie poróżniły tych, którzy przeżyli wojnę”. Konrad Schuller w swoim tekście pisze o Żydach zdradzonych przez Polaków. „Dla zdradzonych nie do zaakceptowania jest wszystko to, co wygląda na próbę wybielenia Polaków” –stwierdza autor. Jego zdaniem, w 1989 roku Polacy intensywnie zajęli się „ciemną stroną” swojej historii, nie ograniczając się do podkreślania jej bohaterskich aspektów, lecz opisywali też naganne epizody z historii w rodzaju pogromu w Jedwabnem. Nowelizacja ustawy o IPN jest jednak zdaniem Schullera „niejasną konstrukcją”.

Z kolei „Sueddeutsche Zeitung” informuje, że rząd w Warszawie chce, by Polacy byli przedstawiani jako „bohaterski naród ofiar”. Stefan Ulrich w artykule przypomina słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił, że Polacy „mają prawo bronić prawdy historycznej”. „Rządzący w Polsce narodowi populiści nie tylko ustalają, jak ma wyglądać prawda historyczna, lecz forsują w dodatku tę interpretację historii, sięgając po jedną z najcięższych broni, jaką dysponuje państwo prawa: groźbę więzienia” – wskazano w artykule „SZ”.

Co zakłada ustawa?

Projekt zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez niemiecką III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do trzech lat. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".

„Nie popełnia przestępstwa ten, kto dopuścił się czynu zabronionego w ramach działalności artystycznej lub naukowej. Nowe przepisy mają się stosować do obywateli polskich oraz cudzoziemców. Ponadto ustawa poszerza zakres badań i funkcji śledczych IPN o zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z niemiecką Trzecią Rzeszą. Nowelizacja określa także zasady udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi” – informują prawodawcy.

Czytaj też:
„The Washington Post” ws. ustawy o IPN: Tych słów nie używajcie w Polsce

Źródło: Deutsche Welle, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sueddeutsche Zeitung
 24

Czytaj także