Rusza nabór MSWiA na komisarzy wyborczych. Jakie kryteria muszą spełniać kandydaci?

Rusza nabór MSWiA na komisarzy wyborczych. Jakie kryteria muszą spełniać kandydaci?

Wybory, zdj. ilustracyjne
Wybory, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / Roman Milert
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że rozpoczęła się procedura rekrutacji kandydatów na komisarzy wyborczych. Zgodnie z nowymi przepisami stu komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez szefa MSWiA.

Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Kandydaci na komisarzy wyborczych muszą spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
 • dawać rękojmię należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego;
 • nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie mogą być członkami partii politycznej;
 • nie mogą być kandydatami w wyborach, pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania, urzędnikami wyborczymi, członkami komisji wyborczej;
 • nie mogą prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją komisarza wyborczego.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, wezmą udział w szkoleniu zorganizowanym przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (w dwóch terminach: 24 lub 25 lutego 2018 r.). Szkolenie zakończy się egzaminem ze znajomości prawa wyborczego (3 marca br.). Szkolenie i egzamin zostaną zorganizowane w Warszawie.

Spośród osób, które przejdą proces rekrutacji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawi Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów, z których Państwowa Komisja Wyborcza powoła nowych komisarzy wyborczych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Czytaj także

 1
 • słowem towarzystwo wzajemnej adoracji ha ha ha to po hoj wam głosy wyborców z podstawowym i utracjuszy szpitali psychiatrycznych ha ha ah
  youtube
  UBAWIONY PO PACHY HA A AH