Wiceminister sprawiedliwości wyrzucony z prestiżowej organizacji sędziowskiej. Nie pomogło odwołanie

Wiceminister sprawiedliwości wyrzucony z prestiżowej organizacji sędziowskiej. Nie pomogło odwołanie

Wiceminister Łukasz Piebiak na konferencji prasowej z ministrem Zbigniewem Ziobro
Wiceminister Łukasz Piebiak na konferencji prasowej z ministrem Zbigniewem Ziobro / Źródło: Newspix.pl / KAROL SEREWIS
Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak został oficjalnie wyrzucony ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Sobotnie zebranie delegatów nie uwzględniło odwołania wiceministra.

O decyzji „Iustitia” poinformowała za pośrednictwem Twittera. W głosowaniu zebrania delegatów nad odwołaniem wiceministra od decyzji, znaczną przewagę mieli jego przeciwnicy. Za uwzględnieniem wniosku Piebiaka głosowało 13 sędziów, przeciwko 114, a wstrzymało się 6. „Wykluczenie jest ostateczne” – podkreślono.

twitter

Przypomnijmy, że temat usunięcia sędziego Łukasza Piebiaka z "Iustitii" pojawił się w lipcu 2017 roku, gdy pod obrady Sejmu trafiły ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. „Wobec działań i wypowiedzi Pana sędziego Łukasza Piebiaka wspierających uchwalenie ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jako sprzecznych z podstawowymi celami Stowarzyszenia, którymi są umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, na podstawie § 14 ust. 2 statutu Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wnosi o wykluczenie Łukasza Piebiaka ze Stowarzyszenia” – napisano wówczas w oświadczeniu.

Zgodnie ze statutem „Iustitii”, „wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia (§ 14 ust. 1 pkt 2 Statutu)”. Łukasz Piebiak jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości od listopada 2015 roku.

Czytaj też:
„Iustitia” wykluczy ze swych szeregów sędziów przyjmujących stanowiska od ministra sprawiedliwości

Źródło: WPROST.pl
 16

Czytaj także