Kura potraktowana w sposób przedmiotowy? Nieoczekiwany problem banku

Kura potraktowana w sposób przedmiotowy? Nieoczekiwany problem banku

Kura w reklamie banku BGŻ BNP Paribas
Kura w reklamie banku BGŻ BNP Paribas / Źródło: YouTube
BGŻ BNP Paribas oskarżony został o niehumanitarne traktowanie zwierząt w reklamach promujących osobiste Konto Optymalne. Rada Reklamy, do której trafiła sprawa, stanęła po stronie banku.

Skarżący twierdził, że „w zgłaszanej reklamie Banku BGŻ BNP Paribas w sposób przedmiotowy potraktowana została kura i nie jest to odosobniona, subiektywna opinia”. „W przytoczonej reklamie kura jest synonimem telefonu komórkowego, który znosi złote jaja... Naprawdę w obecnych czasach zdaniem Klienta i Agencji konsument jest takim imbecylem bez wyobraźni, że nie potrafi sobie wyobrazić kury znoszącej złote jajka?” – pytał skarżący. Ocenia, że „Klient i Agencja poszli po najmniej linii oporu i wykazali się absolutnym brakiem taktu i empatii do żywego stworzenia”.

Kury na planie reklamy

Bank BGŻ BNP Paribas tłumaczył z kolei w odpowiedzi na zarzuty, że zastosowany w reklamie koncept „w żaden sposób nie uchybia jednak godności kur, ani nie propaguje ich niehumanitarnego traktowania”. „Wyjaśnić także należy, że podczas produkcji reklamy dołożono najwyższej staranności, aby zrealizować zdjęcia z poszanowaniem praw zwierząt, dbałością o ich komfort oraz humanitarne traktowanie. W produkcji wzięło udział aż 10 kur, z czego żadna nie przebywała bezpośrednio na planie zdjęciowym dłużej niż dwie godziny, tak by maksymalnie zminimalizować ich ewentualny stres i niewygody. Zwierzętom zapewniono odpowiednie schronienie, posiłki oraz opiekę wykwalifikowanych opiekunów przez cały okres zdjęć. Żadna z kur nie ucierpiała w wyniku realizacji zdjęć” – podkreślono.

Decyzja Rady Reklamy

Zespół orzekający stwierdził, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów. Nie dopatrzył się ponadto naruszenia art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści kwestionujących prawa zwierząt. Podkreślił, że reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych, a jej humorystyczna konwencja usprawiedliwia prezentowane w reklamie treści.

Czytaj także

 1
  • Nawet samo debatowanie o tym jest chore a co dopiero uruchamianie w tej sprawie organów państwa albo pozew - sick!!