Biuro Analiz Sejmowych: Zrzeczenie się roszczeń od Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie nie ma mocy prawnej

Biuro Analiz Sejmowych: Zrzeczenie się roszczeń od Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie nie ma mocy prawnej

Biuro Analiz Sejmowych
Biuro Analiz Sejmowych / Źródło: bas.sejm.gov.pl
Biuro Analiz Sejmowych w opinii z grudnia 2017 roku stwierdziło, że zrzeczenie się roszczeń od Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie przez ofiary nazizmu było nielegalne, a osoby, które otrzymały pomoc od fundacji, nadal mogą występować o odszkodowania do strony niemieckiej. Dokument przedstawił portal wPolityce.pl.

„Beneficjenci fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” otrzymując świadczenie pieniężne zobowiązani byli do złożenia oświadczenia woli, którego treścią było „zobowiązanie się do nieodwołalnej rezygnacji z dochodzenia świadczeń wykraczających poza ramy Ustawy Fundacyjnej, wobec Republiki Federalnej Niemiec, Niemieckich Krajów Związkowych i innych niemieckich instytucji publicznych z tytułu pracy przymusowej oraz szkód majątkowych, a także wobec niemieckich przedsiębiorstw z tytułu wszelkich roszczeń w związku z nazistowskim bezprawiem” – brzmi opinia wydana przez BAS.

Jak przypomina portal wPolityce.pl, w latach 1992-2004 Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” wypłaciła ofiarom nazizmu mieszkającym w Polsce świadczenia o charakterze pomocy humanitarnej w ramach tzw. wypłat podstawowych i dodatkowych. Było to w sumie 731.843.600 zł. Fundacja wypłaciła tę kwotę 1.060.689 osobom, czyli średnio po 689,97 zł na osobę.

„Niewątpliwie świadczenia te nie były odszkodowaniem, lecz symboliczną pomocą humanitarną z Niemiec dla ofiar prześladowań hitlerowskich w Polsce. Warto podkreślić, iż kwota wyżej wymieniona nie stanowi nawet 1 proc sumy, jaką rząd niemiecki przeznaczył po drugiej wojnie światowej na wypłaty odszkodowań dla obywateli państw Europy zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz Izraela, pomimo tego, że w okresie drugiej wojny światowej Polska poniosła największe, w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego, straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich” – czytamy dalej w dokumencie.

Czytaj także:
Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Niemiec. Byli zgodni w kwestii reparacji

Czytaj także

 2
  •  
    biuro i moze jest ,ale fachowcy tam pracujacy do d , , ,y!!!!!!!!
    • "Der Spigel" obtrąbił ostatnio, że wypłacił Polsce aż 1.6 mld euro odszkodowań wojennych i oddali swoje ziemie wschodnie. Zapomnieli tylko dodać, że w skutek napaści Niemiec na Polskę, kraj nasz utracił 1/3 swojego terytorium. Natomiast kwota 1,6 mld euro świadczy o pogardzie wobec polskich ofiar ponieważ Niemcy na same socjale dla islamskich emigrantów wydają miesięcznie 1,8 mld euro!