Rząd zaproponuje nowy typ umowy o pracę, wyłączony spod przepisów o płacy minimalnej

Rząd zaproponuje nowy typ umowy o pracę, wyłączony spod przepisów o płacy minimalnej

Kobieta w szklarni (zdj. ilustracyjne)
Kobieta w szklarni (zdj. ilustracyjne) / Źródło: Fotolia / Kiryl Lis
Nowy rodzaj umów o pracę ma obejmować nawet 500 tys. osób. Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproponowane przez resort rolnictwa zasady miałyby obowiązywać przy zatrudnianiu pomocników do prac w gospodarstwach rolnych. Objęłyby więc głównie osoby pracujące sezonowo, najczęściej w ogrodnictwie czy sadownictwie. „Argumentem przemawiającym za przygotowaniem regulacji w zakresie umowy o pomocy przy zbiorach, jest nagminne stosowanie przy pracach w rolnictwie umów o dzieło, które nie przystają do charakteru pracy osób zatrudnionych przy zbiorach i nie są oskładkowane” – uzasadniają twórcy projektu ustawy.

Nowy typ umowy – dokładnie „umowy o pomocy przy zbiorach zawartej pomiędzy rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne, a osobą świadczącą pomoc przy zbiorach, zwaną pomocnikiem – obejmowałby odpłatne świadczenie pomocy przy zbiorach. Takie umowy zawierane byłby na okres nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. Co istotne, osoby przebywające w Polsce jedynie na podstawie zezwolenia na pracę będą mogły zawierać tego typu czasowe kontrakty. Ważnym punktem jest też zrezygnowanie z zastosowania przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

„Pomocnik rolnika będzie podlegał temu ubezpieczeniu tylko przez okres 120 dni w roku kalendarzowym, a zatem okres opłacania składki na to ubezpieczenie będzie krótki, a ryzyko ulegnięcia wypadkowi proporcjonalnie większe w stosunku do osób stale pracujących w gospodarstwie rolnym, chociażby ze względu na brak doświadczenia w tym zakresie” – tłumaczy Ministerstwo Rolnictwa. Składki obejmować będą ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Czytaj także:
Etaty dla setek tysięcy Polaków. Szykują się rewolucyjne zmiany w prawie pracy

Czytaj także

 1
  • Następne przywileje dla już najbardziej uprzywilejowanej grupy społecznej w Polsce, śmiejącej się do rozpuku nad debilizmem reszty Narodu , która w pocie czoła haruje na wille i luksusowe samochody panów na włościach