Interwencja Rzecznika Praw Dziecka. Szczepionki dla dzieci nie są właściwie przechowywane?

Interwencja Rzecznika Praw Dziecka. Szczepionki dla dzieci nie są właściwie przechowywane?

Szczepionka
Szczepionka / Źródło: Fotolia / Gino Santa Maria
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza o przekazanie stanowiska GIS w sprawie nadzoru nad przechowywaniem szczepionek oraz o wskazanie rekomendacji dotyczących zmian prawnych w zakresie nadzoru nad całym łańcuchem dystrybucji szczepionek.

Rzecznik przypomniał, że w związku z informacjami z lutego 2018 r. na temat problemu podania szczepionek przeznaczonych do utylizacji (z powodu ich nieprawidłowego przechowywania), wystąpił do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o przekazanie informacji w tej sprawie oraz o rekomendacje związane ze zdarzeniami z województwa lubuskiego, w którym co najmniej 385 pacjentom podano produkty lecznicze wyłączone z tzw. „zimnego łańcucha”.

Inspekcja farmaceutyczna od października 2017 r. przeprowadzała kontrole – na wniosek inspekcji sanitarnej − w punktach szczepień dotkniętych awarią prądu (w kilku województwach). Jedynie w województwie lubuskim doszło do sytuacji polegającej na podaniu szczepionek przeznaczonych do utylizacji. Na dzień 28 lutego 2018 r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim wydał 160 decyzji nakazujących zniszczenie szczepionek, a kolejnych 330 pozostawało w przygotowaniu.

Z doniesień medialnych wynika, że w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce w województwie lubuskim Państwowa Inspekcja Sanitarna zwróciła się do punktów szczepień o informacje dotyczące ich technicznego wyposażenia. Na 70 podmiotów, w których doszło do przerw w dostawie prądu na terenie ww. województwa przeprowadzono 81 kontroli, które stwierdziły, że w 10 przychodniach podjęto decyzję o kontynuacji szczepień. GIF zarekomendował m.in. rozwiązanie polegające na podniesieniu wymogów technicznych wobec punktów szczepień dotyczących elektronicznego monitorowania temperatur przechowywania oraz dodatkowej edukacji personelu medycznego w zakresie warunków przechowywania produktów leczniczych.

Czytaj także:
Pacjenci dostali złe szczepionki. „To jest tak, jakbyśmy wyjęli jogurt z lodówki...”

Źródło: brpd.gov.pl

Czytaj także

 1
  • W Polsce nie tylko się ich nie przechowuje prawidłowo,ale też się nie bada dzieci przed szczepieniem,nie sprawdza się ich składu,nie wiadomo jak wpływają wielokrotne szczepienia ,a co za tym idzie stężenie tych substancji w krwi niemowląt..nikt nie bada wpływ tych że stężeń owych substancji....z logicznego punktu widzenia cofamy się ...