List otwarty do przeora Jasnej Góry ws. zablokowania pielgrzymki narodowców. „To zaprzeczenie patriotyzmu”

List otwarty do przeora Jasnej Góry ws. zablokowania pielgrzymki narodowców. „To zaprzeczenie patriotyzmu”

Jasna Góra
Jasna Góra 
W liście do ojca Mariana Waligóry ludzie nauki, kultury i organizacje pozarządowe zwracają się z apelem o zablokowanie kwietniowej pielgrzymi narodowców. Czy przeor Klasztoru Jasnogórskiego zamknie bramy przed ONR, Ruchem Narodowym i Młodzieżą Wszechpolską?

„Domagamy się podjęcia działań zmierzających do uniemożliwienia środowiskom propagującym skrajny nacjonalizm, sprzeczny z wartościami chrześcijańskimi, głoszenia na terenie Klasztoru Jasnogórskiego treści pogwałcających naukę Kościoła. W polskim życiu społecznym i politycznym niepokojąco nabiera mocy narracja o supremacji narodu polskiego definiowanego jako »czysty, biały, katolicki«; jest ona skrajnie wroga wobec różnorodności etnicznej i religijnej, a więc stanowi zaprzeczenie wartości i tradycji wyrosłych z cywilizacji Zachodu i jego chrześcijańskich korzeni” – czytamy w liście skierowanym do ojca Waligóry.

„Znajdzie się kij na lewaka ryj”

„Przebieg pielgrzymek środowisk narodowych na Jasną Górę jest zaprzeczeniem słów polskich biskupów i stanowi głęboką negację wynikających z nich wartości i postaw” – czytamy dalej. Autorzy listy przytaczają hasła takie jak: „Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa”, „Nie ma litości dla wrogów polskości”, „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”, „Znajdzie się kij na lewaka ryj”. Hasła te i inne okrzyki według ich relacji wznoszone są także na terenie Klasztoru Jasnogórskiego. „Wśród uczestników tych wydarzeń daje się też często słyszeć wypowiedzi, których nie sposób tu wprost przywołać. Są przepełnione wulgarną mową skrajnej przemocy i często nawołujące do trwałej eliminacji »wrogów Polski« – eliminacji śmiercią” – czytamy w liście.

„Ufamy ojcom paulinom”

„Chcemy wspólnie żyć w kraju, w którym nie pali się niczyich kukieł, niezależnie od narodowości, wyznania czy różnic światopoglądowych; w kraju, w którym retoryka nienawiści nie doprowadzi do tego, że ręką człowieka zostanie podpalony drugi człowiek. Polska, tak głęboko doświadczona potwornościami nazizmu, jest krajem, na którym szczególnie ciąży obowiązek przypominania, że zawsze zaczyna się »niewinnie«, a kończy śmiercią i cywilizacyjnymi zgliszczami. Ufamy ojcom paulinom i wierzymy, że wspólnie z nami staną za Polską wolną od nienawiści” – czytamy na zakończenie listu.

Pod apelem podpisali się:

 • Stowarzyszenie Demokratyczna RP
 • Obywatele RP
 • Fundacja Wolni i Równi
 • Inicjatywa Chrześcijanie dla Demokracji
 • Protest kobiet
 • Stowarzyszenie im. Jana Karskiego
 • Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji
 • Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 • Prof. Jerzy Bartmiński
 • Prof. Andrzej Blikle
 • Andrzej Celiński
 • Prof. Agnieszka Chacińska
 • Dr Piotr Chrząstowski-Wachtel
 • Prof. Przemysław Czapliński
 • Prof. Barbara Fatyga
 • prof. Andrzej Gniazdowski
 • Prof. Jacek Hennig
 • Prof. Jan Hertrich-Woleński
 • Zbigniew Hołdys
 • Prof. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
 • Sergiusz Kowalski, B’nai B’rith
 • Dr Magdalena Krzymowska
 • Robert Krzysztoń
 • Waldemar Kuczyński, Halina Flis-Kuczyńska
 • Prof. Andrzej Leder
 • Mirosław Michalski, KOD Łódź
 • Prof. Stanisław Obirek
 • Prof. Krzysztof Podemski
 • Prof. Maria Sąsiadek
 • Prof. Piotr Stępień
 • Prof. Magdalena Środa
 • Ewa Teleżyńska-Sawicka, Paweł Sawicki
 • Prof. Jarosław Wiśniewski
 • Ludwika i Henryk Wujcowie
 • Prof. Wiesław Wydra
 • Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa
 • Prof. Andrzej Zakrzewski
 • Dr Urszula Zielenkiewicz
 • Prof. Andrzej Ziemba

facebookCzytaj też:
Pielgrzymka narodowców na Jasną Górę. Biskup porównał Młodzież Wszechpolską do...Szarych Szeregów

Źródło: Facebook / @DemokratycznaRP