Ustawa o SN znów w Sejmie. PiS zgłosiło istotne poprawki do przepisów, które dopiero wchodzą w życie

Ustawa o SN znów w Sejmie. PiS zgłosiło istotne poprawki do przepisów, które dopiero wchodzą w życie

Sąd Najwyższy
Sąd Najwyższy / Źródło: Flickr / ojo666
3 kwietnia 2018 roku ustawa o Sądzie Najwyższym weszła w życie. W Sejmie jest już projekt, który ma wprowadzić kolejne zmiany do sposobu funkcjonowania SN.

Jak czytamy w uzasadnieniu zmian, „projektowana nowelizacja ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz.5) ma na celu przede wszystkim wprowadzenie w tej ustawie zmian o charakterze doprecyzowującym, zapewniających sprawną realizację przewidzianych w niej procedur”. Wprowadzane zmiany nie są jednak tak kosmetyczne jak by to wynikało z powyższego zdania. Do art. 111 ustawy o SN dodano np. art. 111a w brzmieniu: „Sędzia Sądu Najwyższego, któremu w trybie określonym w art. 111 § 4 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powierzył kierowanie Sądem Najwyższym lub izbą, wykonuje obowiązki i uprawnienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego określone w ustawie”. Prawnicy i dziennikarze już doszukują się w tym zapisie próby obejścia I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf przy zwołaniu pierwszego posiedzenia KRS.

Izba Dyscyplinarna z własnym budżetem

Nowelizacja przewiduje także usamodzielnienie Izby Dyscyplinarnej SN. „Proponowane uzupełnienie art. 7 ma na celu zapewnienie realizacji ustanowionej w ww. ustawie zasady autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych dodawane przepisy wprowadzają unormowania, zgodnie z którymi:

 • Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej będzie mógł samodzielnie, bez udziału czy upoważnienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, dysponować budżetem Sądu Najwyższego związanym z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej,
 • przeniesienia wydatków w obrębie budżetu Sądu Najwyższego nie będą mogły zostać dokonane bez zgody Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, jeżeli miałyby skutkować zmniejszeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej”

„Jak najszybsze obowiązywanie skorygowanego brzmienia przepisów”

Na końcu dokumentu opublikowanego na stronie internetowej Sejmu czytamy, że posłom PiS zależy na jak najszybszym wprowadzeniu zmian. „Data wejścia w życie projektowanej ustawy została określona na dzień następujący po dniu ogłoszenia, w celu zapewnienia jak najszybszego obowiązywania skorygowanego brzmienia przepisów nowelizowanej ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym” – widnieje w tekście nowelizacji. Cały dokument zamieszczamy też poniżej do pobrania.

Czytaj też:
Co z apelem Ziobro do Gersdorf? „Stanowisko I prezes SN ws. KRS nie ulega zmianie”

Źródło: Sejm
 6
 •  
  i to jest prawo
  jescze nie dziala ,a juz jest do du , , , , , ,przepraszam do poprawki !!
  • Nadzwyczajna kasta złodziei i łapowników trzęsie się i kwiczy, jak świnie idące na rzeź.
   • Treść została usunięta

    Czytaj także