Będzie wniosek o tymczasowe aresztowanie Gawłowskiego. Prokuratura podaje argumenty

Będzie wniosek o tymczasowe aresztowanie Gawłowskiego. Prokuratura podaje argumenty

Stanisław Gawłowski
Stanisław Gawłowski / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Prokuratura Krajowa poinformowała w komunikacie, że po zakończeniu czynności procesowych z podejrzanym posłem Stanisławem Gawłowskim, w sobotę 14 kwietnia skierowany zostanie do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.

W ocenie Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zastosowanie wobec Stanisława Gawłowskiego tego środka zapobiegawczego jest konieczne w celu „zapewnienia prawidłowego toku prowadzonego przeciwko niemu postępowania przygotowawczego”.

Jak czytamy, poseł, znając zakres śledztwa w części dotyczącej przestępstw korupcyjnych, może usiłować dotrzeć do osób, których przesłuchania zaplanowano, w celu uzgodnienia wspólnych wersji oświadczeń procesowych. Tym samym może on podejmować działania zmierzające do zakłócenia prawidłowego toku dalszego postępowania. Prokuratura pisze ponadto, że zachodzi uzasadniona obawa, że pozostając na wolności Stanisław Gawłowski ostrzeże inne, nieustalone dotąd osoby, i np. uzgodni z nimi wspólną linię obrony w celu uniknięcia przez nie odpowiedzialności karnej albo jej zminimalizowanie.

„Obawa matactwa procesowego jest tym bardziej realna, że w śledztwie będą wykonywane dalsze czynności procesowe związane z wręczeniem posłowi Stanisławowi Gawłowskiemu przez podejrzanego Bogdana K. korzyści majątkowej w kwocie 100 tysięcy złotych oraz związane zakupem apartamentu w Chorwacji, który w rzeczywistości mógł być ukrytą formą korzyści majątkowej” – czytamy.

Po zakończeniu tych czynności prokuratorzy będą podejmowali decyzje, które mogą skutkować rozszerzeniem wniosku do Marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej za dodatkowe, dotychczas nie zarzucone mu przestępstwa. „Pozostając na wolności Stanisław Gawłowski mógłby zatem podejmować działania zmierzające do zakłócenia prawidłowego toku dalszego postępowania” – argumentuje Prokuratura.

Dalej zaznaczono, że przebywając na wolności podejrzany poseł może też podejmować próby uniknięcia konsekwencji karnych, a przynajmniej odwleczenia ich w czasie. Dotychczas jest on podejrzany o popełnienie pięciu przestępstw, z których część zagrożona jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. „Perspektywa odbycia surowej kary stymuluje zwykle zagrożone nią osoby do utrudnienia postępowania” – uzasadniono.

Inni podejrzani w sprawie

Wobec drugiego z podejrzanych – Bogdana K., któremu prokuratura zarzuca popełnienie ośmiu przestępstw, w tym o charakterze korupcyjnym, decyzja o zastosowania środków zapobiegawczych, w tym wystąpienia do Sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt, zostanie podjęta po zakończeniu czynności procesowych z jego udziałem. Będą one kontynuowane jeszcze w dniu dzisiejszym.

Natomiast po zakończeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych Piotra K. i Haliny K., którzy są spokrewnieni z członkami rodziny posła Stanisława Gawłowskiego, a którym prokurator zarzucił tzw. pranie brudnych pieniędzy w łącznej wysokości 403 tysięcy złotych, podjęto wczoraj decyzje o zastosowaniu wobec nich wolnościowych środków zapobiegawczych – poręczeń majątkowych w kwotach po 5 tysięcy złotych.

Źródło: Prokuratura Krajowa
 4

Czytaj także