Projekt podwyższenia renty socjalnej. Koszt? 45 mln złotych miesięcznie

Projekt podwyższenia renty socjalnej. Koszt? 45 mln złotych miesięcznie

Polskie pieniądze, zdj. ilustracyjne
Polskie pieniądze, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / lisssbetha
Podwyższenie kwoty renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy spowoduje wzrost wydatków na renty socjalne o około 45 mln zł w skali miesiąca, podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2018 r. z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r.

„Zgodnie z danymi przekazanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmując, że liczba osób pobierających renty socjalne (łącznie z rentami wypłacanymi przez KRUS, MON, MSWiA oraz MS) wynosi 280 tys. osób (stan w marcu 2018 r.) podwyższenie kwoty renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszącej od marca 2018 r. 1 029,8 zł spowoduje wzrost wydatków na renty socjalne o około 45 mln zł w skali miesiąca. Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r. z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r”. - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Oznacza to, że roczny koszt regulacji dla budżetu państwa będzie wynosił 315 mln zł w tym roku oraz po 540 mln zł w kolejnych latach, podano także. Od 1 marca 2018 r. kwota renty socjalnej wynosi 865,03 zł.

„Celem świadczenia w postaci renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej. Świadczenie to jest wyrazem szczególnej troski państwa o osoby nieposiadające zdolności do jakiejkolwiek pracy” - czytamy dalej w OSR.

Czytaj także

 3
 •  
  Szczegółowe wyliczenia proszę. Gdyby obecna ekipa nie kradła jawnie i niejawnie , nie tworzyła kanałów wypływu pieniędzy z budżetu, to pieniądze na dopłatę 100 zł do renty socjalnej by się znalazły.
  •  
   sorki to chyba gronostaj
   •  
    co to jest w  porownaniu z  dama z  lasiczka ?
    jak my sabogaci wg bajkopisarza w  h , , , , , , , ,