„Lalka” i wiersz Brylla na maturze z języka polskiego. Jakie były zadania?

„Lalka” i wiersz Brylla na maturze z języka polskiego. Jakie były zadania?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Matura w szkole w Lublinie, 2015 rok
Matura w szkole w Lublinie, 2015 rok Źródło: Newspix.pl / PIOTR TWARDYSKO
„Lalka” Bolesława Prusa i wiersz Ernesta Brylla – to wyzwania jakie stanęły przed maturzystami na tegorocznym egzaminie z języka polskiego. W piątek 4 maja do matury przystąpiło ponad 270 tys. abiturientów.

Galeria:
J. polski, poziom podstawowy - arkusze egzaminacyjne CKE. Matura 2018

„Czy tęsknota jest siłą napędzającą ludzkie życie czy niszczącą” – to pierwszy z tegorocznych maturalnych tematów. Uczniowie mieli rozwinąć go na podstawie fragmentu „Lalki” oraz ewentualnie innych tekstów. Ci, którym nie po drodze z twórczością Bolesława Prusa, mogli się zmierzyć z wierszem Ernesta Brylla „Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają”. W zadaniach zamkniętych części podstawowej egzaminu padły także pytania m.in. o epilog z Pana Tadeusza i fragment wiersza "Chleb” Tadeusza Różewicza.

Arkusze maturalne zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jeszcze dziś około godziny 14. Wtedy też zacznie się część rozszerzona z j. polskiego.

Matura 2018

Tegoroczne matury potrwają od 4 do 25 maja. Do egzaminów przystąpi około 272 600 zdających. Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty obowiązkowe, z którymi maturzyści muszą się zmierzyć w części pisemnej egzaminu, to: język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Wszystkie te przedmioty wystarczy zdać na poziomie podstawowym. Obowiązkowy egzamin ustny przeprowadzany jest z j. polskiego i j. obcego.

Przedmioty dodatkowe

Dodatkowo każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Maksymalnie można wybrać pięć kolejnych przedmiotów dodatkowych. Jak informuje CKE, najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2018 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

 • język angielski – 146 670 osób (53,8% zdających)
 • geografia – 72 919 osób (26,7% zdających)
 • matematyka – 69 671 osób (25,5% zdających)
 • język polski – 54 657 osób (20,0% zdających)
 • biologia – 50 058 osób (18,4% zdających)
 • chemia – 27 773 osoby (10,2% zdających)
 • wiedza o społeczeństwie – 22 980 osób (8,4% zdających)
 • fizyka – 21 212 osób (7,8% zdających)
 • historia – 20 641 osób (7,6% zdających)
 • informatyka – 8 888 osób (3,3% zdających)

Harmonogram matur

 • 4 maja – j. polski (poziom podstawowy i rozszerzony)
 • 7 maja – matematyka (poziom podstawowy) i j. łaciński (poziom podstawowy i rozszerzony)
 • 8 maja – j. angielski (poziom podstawowy i rozszerzony)
 • 9 maja – matematyka (poziom rozszerzony) i filozofia (poziom podstawowy i rozszerzony)
 • 10 maja – biologia, historia sztuki
 • 11 maja – wiedza o społeczeństwie, informatyka
 • 14 maja – fizyka i astronomia, geografia
 • 15 maja – j. niemiecki
 • 16 maja – chemia, historia
 • 17 maja – j. rosyjski
 • 18 maja – j. francuski
 • 21 maja – j. hiszpański
 • 22 maja – j. włoski
 • 23 maja – języki mniejszości narodowych, wiedza o tańcu, historia muzyki
Źródło: Wirtualna Polska