To byłby pierwszy proces w oparciu o nowelizację ustawy o IPN. Gazeta nazwała Sobibór „polskim obozem”

To byłby pierwszy proces w oparciu o nowelizację ustawy o IPN. Gazeta nazwała Sobibór „polskim obozem”

Mecenas Lech Obara poinformował, że wystąpił z wezwaniem przeciwko gazecie „Westfaelische Nachrichten” za nazwanie Sobiboru „polskim obozem”. Podkreślił, że byłby to pierwszy proces w oparciu o przepisy o ścieżce cywilnej z nowelizacji ustawy o IPN – podaje „Nasz Dziennik”.

Mec. Lech Obara, przewodniczący Stowarzyszenia Patria Nostra wyjaśnił, że regionalne pismo „Westfaelische Nachrichten” w jednym ze swoich artykułów nazwało „polskim obozem” Sobibór. – Zażądaliśmy przeprosin i wpłaty 50 tys. euro na rzecz Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – poinformował.

Mecenas zapowiedział, że jeżeli redakcja nie podporządkuje się wezwaniu, byłby to pierwszy proces w oparciu o przepisy o ścieżce cywilnej z nowelizacji ustawy o IPN. Jego zdaniem jest to narzędzie, którego można używać. – I będziemy go używać, już przymierzamy się do tego –przekonywał w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.

Dziennik przypomniał również, że obok drogi karnej ostatnia nowelizacja ustawy o IPN wprowadziła także, w art. 53o. możliwość występowania z pozwami cywilnymi dla „ochrony dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej”. Powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może wytoczyć organizacja pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych.

Co zakłada ustawa o IPN?

Znowelizowana ustawa zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez niemiecką III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do trzech lat. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.

„Nie popełnia przestępstwa ten, kto dopuścił się czynu zabronionego w ramach działalności artystycznej lub naukowej. Nowe przepisy mają się stosować do obywateli polskich oraz cudzoziemców. Ponadto ustawa poszerza zakres badań i funkcji śledczych IPN o zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z niemiecką Trzecią Rzeszą. Nowelizacja określa także zasady udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi” – informują ustawodawcy.

Czytaj także:
Gross oskarża Polskę o próbę fałszowania historii Holokaustu

Czytaj także

 5
  • To, że jesteś przygłupem , to udowodniłeś w swoim wpisie Buster Keaton dzisiaj 09:26
    • Przypomina się scena z Sołtysem w "Sami swoi" ... To będzie na cały powiat pierwsza sprawa o majątek. (Z dumą): W mojej gromadzie.....