Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,8 proc. w kwietniu

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,8 proc. w kwietniu

Urząd pracy
Urząd pracy / Źródło: Newspix.pl / Jacek Herok
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8 proc. w kwietniu br. wobec 3,9 proc. w poprzednim miesiącu – podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W kwietniu 2017 r. wynosiła 5,2 proc.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 657 tys. w kwietniu wobec 671 tys. miesiąc wcześniej. W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w kwietniu 7,1 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec kwietnia br. 6,3 proc..

Czytaj także

 0